Vil bli et utdanningsfylke - Innlandet fylkeskommune

Vil bli et utdanningsfylke

Ambisjonen for samarbeidet mellom Høgskolen i Innlandet og Innlandet fylkeskommune bør være å ta en posisjon som et utdanningsfylke, mener fylkesutvalget.

Klikk for stort bildeHøgskolen i Innlandet (HINN) har sendt ut strategien sin for 2021-2026 på høring. Fylkesutvalget vedtok tirsdag hva som skal være Innlandet fylkeskommunes høringsinnspill.

Blant annet trekker fylkesutvalget fram at det er veldig viktig for Innlandet å ha et regionalt forankret universitet. Dette vil styrke kvaliteten i forsknings- og utdanningstilbudene i Innlandet og bidra til å gjøre regionen attraktiv, mener utvalget.

Desentralisert tilbud

I høringsinnspillet trekker fylkesutvalget fram fire områder som er spesielt viktig.

Fleksible og desentraliserte utdanningstilbud i alle regioner i fylket: For fylkeskommunen er det viktig at høgskolen bygger opp under den desentraliserte strukturen for voksnes læring som skal etableres i Innlandet.

Støtte de prioriterte næringsområdene med relevant kunnskap og forskning: Det er viktig at høgskolen prioriterer utdanningstilbud, forskning og kompetanse for å styrke og utvikle de prioriterte næringsområdene som er løftet opp i Innlandsstrategien. Dette er industri, teknologi, reiseliv og landbruk.

Samarbeid og forskning

Aktiv deltakelse på ulike samarbeidsarenaer med samfunnsaktører og arbeidslivet lokalt, regionalt og på fylkesnivået: Høgskolen er en viktig samarbeidspartner i regionalt partnerskap. Partnerskapet skal også ha rollen som regionalt kompetanseforum, der samarbeid om regional kompetansepolitikk løftes opp på et strategisk nivå.

Ressurs for innovasjon og digitalisering i offentlig sektor og skolebasert kompetanseutvikling og forskning: Fylkeskommunen ønsker å støtte opp om videreutvikling av sterke pedagogiske forskningsmiljøer som vil være nasjonalt ledende på sitt område.

NOU og Innlandsstrategien

Aud Hove (Sp) fremmet et tilleggsforslag i tre punkter på vegne av Ap og Sp.

Hun la vekt på at det har vært mye oppmerksomhet det siste året om hvordan vi skal motvirke demografiutfordringer og at det er et skille mellom distrikt og mer sentrale strøk. Blant annet har fylkeskommunen gitt høringssvar på to NOU-er (Norges offentlige utgreiinger) om disse temaene.

- Vi tenker det er viktig å få med det vi har sagt om høgskole og universitet der inn i høringssvaret til HINN, sa Hove.

I tillegg ønsker Ap og Sp å peke hva det står om utdanningsløp i Innlandsstrategien og arbeidet med tre regionale planer. De mener høgskolen vil ha en viktig rolle i utarbeidelsen av planene.

Politisk behandling

Høyre og FrP mente at tillegget fra Ap og Sp gikk for langt i å peke på hvordan høgskolen skal utvikle seg.

- Det mener jeg høgskolen er best skikket til å gjøre selv, sa Kari-Anne Jønnes (H).

- Selv om jeg er enig i deler av det som står i forslaget til Arbeiderpartiet og Senterpartiet, så synes jeg ikke det passer i denne saken, sa Truls Gihlemoen (FrP).

Aud Hove argumenterte for at politikerne må kunne vise hvilken retning de mener høgskolen bør utvikle seg i og hva de mener høgskolen bør vektlegge.

Fylkeskommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslaget fra Ap og Sp ble vedtatt mot de tre stemmene til Høyre og FrP.

Finn sakspapirene PS 56/2021

Les hva politikerne sa om de to NOU-ene:

Det handler om Norge

Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn

Til toppen