Vassdragsmidler til 12 tiltak - Innlandet fylkeskommune

Vassdragsmidler til 12 tiltak

Tiltakene som skal utføres, er blant annet universell utforming av småbåthavn og oppsetting av utedo ved Gudbrandsdalslågen.

Klikk for stort bilde Oppland fylkeskommune/Sissel Skjervum Bjerkehagen Potten for fylkeskommunale vassdragsmidler var på 523 500 kroner for 2020, og alt ble fordelt i denne runden.

Vassdragsmidlene skal gå til tiltak rettet mot innbyggernes bruk av vann og områdene rundt på fritiden.

Tiltak som kommer flere til gode, blir prioritert framfor tiltak som kommer færre til gode. Dessuten prioriteres tiltak med høy miljøprofil framfor de med lavere miljøprofil.

Et enstemmig fylkesutvalg stemte tirsdag for innstillingen til fylkeskommunedirektøren.

Oversikt over alle prosjektene som får vassdragsmidler for 2020:

Fylkeskommunens vassdragsmidler
Søker Prosjekt Kroner
Sølensjøen lotteierlag Bl. a. kartlegging av røyebestand 40 000
Storsjøen fiskeforening Bl. a. sikre universell utforming av Storsjøen småbåthavn 40 000
Søre Trysil historielag Bevaring av Storhådammen 40 000
Hamar naturskole Bl .a. utvikling av Elvsholmen som formidlingsarena 40 000
Nord-Odal kommune Rehabilitering av Ottdammen 41 000
Rud vel i Våler Bl . a. reparere bru ved Butjernet 50 000
Åsnes kommune Erosjonssikring av Flisa elv 50 000
Kongsvinger kommune Rydding av vegetasjon mellom Glomma og strandpromenaden ved Langeland 42 500
Moom grendelag, Kvam Utedo og søppelskur ved Gudbrandsdalslågen mellom Kvam og Sjoa 40 000
Øyer fjellstyre Innkjøp av ny ruse til bruk i Goppolvatnet og Hornsjøen 40 000
Etnedal kommune Driftsplan fra Etnsenn til Høljerast 45 000
Østre Toten kommune Sette opp informasjonsskilt ved fem aktuelle båthavner og badeplasser 55 000

Les mer om vassdragsmidler i sakspapirene (sak 362/20)

Til toppen