Undersøker folkehelsen i Innlandet

I undersøkelsen blir det også noen ekstra spørsmål for å kartlegge skeives levekår i fylket.

Hvilke levekår har skeive i Innlandet? - Klikk for stort bildeHvilke levekår har skeive i Innlandet? Mostphotos Det vedtok fylkesutvalget tirsdag. 

Fylkeskommunen skal undersøke hvordan det står til med helsa til innbyggerne i Innlandet. Dette skjer i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI) og kommunene.

- Det er en forutsetning at vi vet mest mulig om hvordan befolkningen har det for å målrette arbeidet vårt med samfunnsplanleggingen, sa Anne Thoresen (Ap) og fortsatte:

- Jeg føler meg sikker på at vi vil få tilbakemeldinger fra en stor hovedvekt av innlendingene på at mange har det bra hos oss. Samtidig vil vi antakelig få en indikasjon på hvor skoen trykker for dem som strever mer.

Sammenlikne med andre fylker

Undersøkelsen gjennomføres i samsvar med malen til FHI for innhold og gjennomføring av slike undersøkelser. Dermed får vi et sammenlikningsgrunnlag med andre fylker i landet.

De som blir invitert til å delta er voksne fra 18 år. Det er spesielt viktig å nå grupper som tidligere har vært underrepresentert i slike undersøkelser, som personer med lav utdanning, unge menn og eldre kvinner, skriver fylkeskommunedirektøren i saksframlegget.

Hvordan har skeive det?

I tillegg til standardundersøkelsen, skal fylkeskommunen gjennomføre en levekårsundersøkelse for skeive i Innlandet. Dette blir gjort ved å tilføye relevante spørsmål i undersøkelsen.

Fylkestinget har tidligere i år etterlyst en kartlegging av skeives levekår i fylket. En slik kartlegging har vært gjennomført nasjonalt og i enkelte mindre studier, men det finnes ikke slik statistikk for Innlandet.

Resultat våren 2023

Undersøkelsen og innsamling av data skal gjennomføres i alle kommuner som ønsker å delta, og den skal gi representative data på kommunenivå.

Resultatet av undersøkelsen skal være klart våren 2023.

Hele undersøkelsen har en kostnad på 1,5 millioner kroner.

Fylkesutvalget vedtok saken enstemmig tirsdag.

Les sakspapirene PS 103/2022

Til toppen