To millioner til stedsutvikling av kommunesentre - Innlandet fylkeskommune

To millioner til stedsutvikling av kommunesentre

Seks kommunesentre har fått støtte for å bli mer attraktive bo- og arbeidsplasser.

Ringebu er en av kommunene som har fått tildelt midler til stedsutvikling. - Klikk for stort bildeRingebu er en av kommunene som har fått tildelt midler til stedsutvikling. Oppland fylkeskommune/Jørgen Skaug Fylkesutvalget vedtok tirsdag å gi totalt to millioner kroner i stedsutviklingsmidler til seks kommuner.

Stedsutvikling er et viktig virkemiddel for å nå Innlandsstrategiens mål om «Levende lokalsamfunn med bærekraftige byer, tettsteder og bygder». Attraktive og levende byer og tettsteder er viktige for næringsutvikling og konkurransekraft. De er også viktige for folkehelse og tilgjengelighet til tilbud og tjenester.

Disse fikk støtte

Totalt søkte 14 kommuner om 6 334 000 kroner i støtte. Stedene og formålene som fikk tildelt midler, var

Stedsutvikling av kommunesentre
Kommune Formål Sum
Tynset Analysearbeid knyttet til helhetlig byutviklingsprosjekt 500 000
Ringebu/Vålebru Mulighetsstudie for sentrum og vurdering av besøkssenter 350 000
Sør-Aurdal/Bagn Illustrasjonsplan/mulighetsstudie for sentrumsområdet 150 000
Sør-Odal/Skarnes Helhetlig planlegging av sentralaksen fra rådhuset til skolen 200 000
Vågå/Vågåmo Masterplan/illustrasjonsplan for Vågåmo sentrum 500 000
Nordre Land/Hov Utvikle sentralt byrom Fladsrud med lekeplass – kunst og kulturminner 300 000

Helhetlig utviklingsplan

I kriteriene for tildeling er det vektlagt at arbeidet skal være forankret i en kommunal prioritering, bred medvirkning og at tiltak skal være begrunnet i en helhetlig stedsanalyse eller stedsutviklingsplan for sentrum.

Mange av søknadene er knyttet til konsulentbistand til gjennomføring av analyser som legger grunnlag dialog og utvikling av helhetlige planer med virksomme samarbeidsprosjekt (boliger, næringsbygg, møteplasser, trafikksikkerhet, kulturmiljø osv.). Fylkeskommunen vil samtidig kunne bidra med faglige råd og veiledning inn i de sentrale utviklingsprosessene. Samlet vil dette kunne bidra positivt til kommunenes arbeid, til tross for reduserte tilskudd i forhold til noen av søknadene.

Til toppen