Tilskudd til arenaer, folkedans og ung kultur

Hovedutvalg for kultur har fordelt 4,85 millioner kroner til kulturarenaer. Folkedans og ung kultur fikk også penger.

Klikk for stort bilde Mostphotos Overskuddet fra spillvirksomheten til Norsk Tipping fordeles med 64 prosent til idrettsformål, 18 prosent til samfunnsnyttige organisasjoner og 18 prosent til kulturformål.

For 2022 har Innlandet fylkeskommune fått drøyt 4,5 millioner kroner fra Kulturdepartementet, som skal fordeles til kulturbygg i Innlandet. I tillegg har vi også drøyt 300 000 kroner i renter og ubrukte midler fra tidligere år, som blir brukt i denne tildelingsrunden.

Saken ble enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS 29/2022

Kulturarena - tildeling 2022

Kulturarena 2022
Søker Prosjekt Tildeling i kroner
Sel kirkelige råd Høvringen fjellalter, universelt utformet sanitærbygg 100 000
Prestgården kulturfellesskap Hovedhuset, tilpasninger til universell utforming 250 000
Harpefoss Hotell Kunstarena Harpefoss gangbane 200 000
Våler kommune Tater-Millas hus 300 000
Tynset kommune Kulturhuset 750 000
Os kommune Oddentunet 750 000
Hamar kommune Rolf Jacobsen senter 1 000 000
Nord-Aurdal kommune Trykkeriet kulturarena 1 500 000

Folkedans

Det var kun fire søkere til folkedanstilskudd. Alle søkerne har fått det beløpet de har søkt om eller inntil 75 prosent av totalkostnaden aktiviteten har.

Formålet med tilskuddsordningen er å skape mer folkedansaktivitet og bidra til å sikre rekruttering.

Disse fire får tilskudd:

  • Hedmark Folkemusikklag: 100 000 kroner
  • Vågå spel- og dansarlag: 22 000 kroner
  • Folkedanslaget Sølja: 17 750 kroner
  • Valdres Folkemusikklag: 121 000 kroner

Dette utgjør 260 750 kroner. Det betyr at det står igjen drøyt 239 000 kroner i potten for 2022.

Administrasjonen skal jobbe med å hente inn søknader fra aktuelle miljøer, som for eksempel kulturskoler. Eventuelle søknader behandles i hovedutvalg for kultur. Hvis det ikke kommer inn flere søknader i år, overføres midlene til 2023.

Saken ble enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS 31/2022

Barn og ungdom

Ni prosjekter får støtte til kulturaktivitet for barn og ungdom. Dette er den andre og siste utlysningen av disse midlene.

PS:Prosjekter får mest med 90 000 kroner. De skal sette opp danseforestillinger som vandreforestillinger i Stange, Løten og Gjøvik.

Til sammen kom det inn 17 søknader. Åtte av disse ble avslått fordi de ikke oppfylte kriteriene i ordningen.

Saken ble enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS 33/2022

Kulturaktivitet for barn og ungdom 2022 - andre tildelingsrunde

Kulturaktivitet for barn og ungdom 2022 - 2. tildeling
Søker Tiltak/aktivitet Region Tildeling i kroner
Rena Rock Skillingrock i Parken på Rena Fjellregionen 26 500
Den Norske Ballettskole Valdres AS World Ballet Grand Prix Norway Valdresregionen 60 000
Lillehammer Ballettskole AS Streetdance til ungdom Lillehammerregionen 30 000
Nes friteater Utendørsteateret «Reiser ut når tiden kommer» Hamarregionen 35 000
NMF Innlandet (Norges Musikkorps Forbund) Ungdom møter ungdom for musikalsk skaperkraft Innlandet 45 000
Kompani Bliss Drift AS Juleexpressen 2022, Armans magiske ballongferd Hamarregionen 70 000
Ularm Ularm 2022 - Hva har du i bagasjen? Kongsvingerregionen 25 000
PS:Prosjekter GREASE - en musikalsatsing Hamarregionen 70 000
PS:Prosjekter Vandreforestillinger: Stange, Løten og Gjøvik Hamarregionen 90 000
Til toppen