Stramt fylkesbudsjett - Innlandet fylkeskommune

Stramt fylkesbudsjett

- Vi har mindre penger å rutte med til neste år enn det vi har hatt tidligere, sa fylkesrådmann Tron Bamrud da han presenterte sitt forslag til fylkesbudsjett mandag.

Fylkesrådmann Tron Bamrud - Klikk for stort bildeFylkesrådmann Tron Bamrud Olav Arne Bjerkelund Den svake befolkningsutviklingen i fylket gjør at Innlandet fylkeskommune får lavere inntekter fra staten. Derfor legges det opp til et stramt fylkesbudsjett de neste fire årene.

De frie inntektene fra skatt og rammetilskudd går ned med 110 millioner kroner i 2021. Prognoser viser betydelig nedgang også i årene 2022–2024.

Prioriterer langsiktighet

De synkende inntektene gir fylkeskommunen utfordringer knyttet til drift og utvikling. Fylkesrådmannen ønsker å prioritere langsiktighet, god økonomisk handleevne og fylkeskommunens hovedoppgaver.

I forslag til budsjett har fylkesrådmannen derfor prioritert et investeringsnivå på fylkesveger på dagens høye nivå, i tillegg til å fortsette rehabilitering og oppgradering av skolebyggene.

Klimabudsjett

For første gang lages det et klimabudsjett for fylkeskommunen.

- Vi er nå på veg til å gjøre klima til et fullverdig område, styringsmessig, sa fylkesrådmannen.

I forslaget foreslår han å sette av totalt 36,5 millioner kroner til investeringer i klimatiltak i fireårsperioden. Dessuten er det satt av 17,8 millioner kroner til klimatiltak i driftsbudsjettet i samme periode. Bamrud foreslår også å etablere et klimafond på 31,1 millioner kroner.

Innsparinger

- Listen over innsparingstiltak er noe lengre enn satsingslisten, sa Bamrud og la til:

- Vi er opptatt av å skjerme kjernen av tjenestetilbudet for innbyggerne, som er videregående opplæring og samferdsel.

Han presenterte en liste over forslag til kutt, blant annet i en rekke tilskuddsordninger og driftstilskudd.

Digitalt budsjett

For første gang ligger fylkesbudsjettet tilgjengelig digitalt i en egen nettløsning. Her ligger budsjettet både i sin fulle versjon og i en kortform med alle nøkkeltallene. Du kan også få hovedinnholdet muntlig presentert av fylkesrådmannen.

Målet med den digitale presentasjonen er å gjøre budsjettet lettere tilgjengelig.

Her finner du fylkesbudsjettet 2021–2024

Politisk behandling

Politikerne skal ha budsjettet til behandling i to runder. Først skal det til fylkesutvalget 24. november.

Endelig vedtak fattes av fylkestinget i desember.

Se fylkesrådmann Tron Bamruds presentasjon:

Til toppen