Støtter HINNs universitetskamp med 7 millioner - Innlandet fylkeskommune

Støtter HINNs universitetskamp med 7 millioner

Innlandet fylkeskommune støtter og bygger opp under Høgskolen i Innlandet sitt arbeid for å få universitetsstatus.

Klikk for stort bilde Oppland fylkeskommune/Jørgen Skaug Fylkestinget er villig til å bruke sju millioner kroner for å bidra til finansiering av 2-3 doktorgradsløp tilknyttet temaer i de tre regionale planene som blir utarbeidet for Innlandssamfunnet.

Viktig for Innlandet

I vedtaket pekes det på at Høgskolen i Innlandet (HINN) er en viktig bidragsyter i den regionale kompetansepolitikken og en pådriver for utvikling i hele Innlandet. Med universitetsstatus vil HINN forsterke, utvikle og sikre denne posisjonen i vesentlig grad (ordlyd etter forslag fra MDG).

- Tenk om vi bare kunne si ja til høgskolens søknad om å bli universitet... Det kan vi ikke, men da er bra at vi kan støtte høgskolens kamp for å bli universitet, sa Turid Backe-Viken (Ap). 

De øvrige representantene fulgte opp med å understreke hvor viktig en universitetsstatus vil være for fylket.

- Etter år med motgang og bratte bakker er vi snart i mål, mente Merete Furuberg (Sp).

Et tilleggsforslag fra Senterpartiet om at en universitetsstatus ikke skal føre til sentralisering av studiesteder eller hindre utvikling av desentrale tilbud, fikk ikke flertall.

Må overbevise NOKUT

Høgskolen i Innlandet har om lag 16 000 studenter og 1 400 ansatte på seks ulike studiesteder.

HINN har over lang tid arbeidet for å få universitetsakkreditering, men har foreløpig ikke greid å overbevise NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Ett av vilkårene som ble vurdert som ikke oppfylt da NOKUT avslo universitetssøknaden i juni 2020, var at skolen ikke oppfyller kravet om stabil forskerutdanning og ikke har uteksaminert nok doktorgradskandidater (ph. d.).

I tillegg fikk skolen tommelen ned for to andre vilkår; et ikke tilstrekkelig antall ansatte med høy faglig kompetanse sett opp mot antall studenter og kravet om stabil utdanning og forskning av høy internasjonal kvalitet.

Regionale planer og forskning

Innlandet fylkeskommune - og tidligere Hedmark og Oppland - har over mange år gitt en betydelig støtte til oppbygging av master- og ph. d.-utdanninger ved høgskolen.

Nå mener fylkeskommunedirektøren det er viktig å løfte områdene knyttet til de tre nye regionale planene gjennom styrket forskningsaktivitet.

- Ved å tildele midler til disse brede områdene, kan det være et viktig bidrag inn i å løse utfordringer og se muligheter for Innlandet, mener fylkeskommunedirektøren.

Les mer:

Til toppen