Støtter bedre kommunikasjon med hyttefolket - Innlandet fylkeskommune

Støtter bedre kommunikasjon med hyttefolket

I årets siste møte var utvalg for næring positive til å gi tilskudd til en rekke prosjekter. Ett av prosjektene handler om å innføre en digital løsning for kommunikasjon med deltidsinnbyggerne.

Mann utenfor hytte i vinterlandskap - Klikk for stort bilde Mostphotos Visit Lillehammer gjennomførte et forprosjekt i 2018. De to siste årene er hele Innlandet blitt inkludert i første del av hovedprosjektet. Den delen har tatt for seg digitale muligheter, økt kompetanse og uttesting av nye inntektsmodeller.

Søknaden til Innlandet fylkeskommune handler i denne omgang om å bidra til å innføre digital kommunikasjon med deltidsinnbyggerne i Innlandet. Kommunikasjonen skal skje med kommune og tilbydere av opplevelser og aktiviteter, handelsstand og øvrig næringsliv.

13 millioner reisedøgn

Innlandet har nær 90 000 fritidsboliger. Hver fritidsbolig brukes i snitt 50 døgn i året av tre personer. Dette gir over 13 millioner gjestedøgn per år. De fleste ønsker informasjon fra kommunen og er potensielle brukere av det generelle næringslivet og av kulturattraksjoner og naturopplevelser.

I del to av hovedprosjektet skal de involverte partene samle innhold og data og utarbeide en digital møteplass der deltidsinnbyggerne, tjenestetilbyder og vertskap i destinasjonsselskaper og kommuner møtes.

Tre piloter

Pilotene er Trysil, Valdres og Lillehammer, inkludert Midt- og Nord-Gudbrandsdalen.

- Det å utnytte de økonomiske ringvirkningene av deltidsinnbyggerne er utrolig viktig, sa Iren Carlstrøm (Ap), som synes dette er et veldig spennende prosjekt.

Svein Håvar Korshavn (H) synes prosjektet virker litt utydelig, men han vil ikke utelukke at det kan være et potensial i arbeidet som skal gjøres. Han mener også at flere regioner bør være inkludert.

- Med et beløp på to millioner fra det offentlige, burde prosjektet hatt et større omfang, sa han.

Han fremmet to tilleggsforslag til innstillingen om at fylkeskommunen oppfordrer til at prosjektet åpnes for øvrige regioner med stor andel deltidsinnbyggere. Fylkeskommunen forutsetter også at fremtidig bruk av løsningen og produksjon av innhold blir avklart i prosjektet.

Politisk behandling

Utvalg for næring var enstemmig positiv til at prosjektet skal får 2 millioner kroner.

Høyres tilleggsforslag fikk 10 stemmer, med kun Wenche Haug Almestrands (FrP) stemme imot.

Det er fylkesutvalget som fatter endelig vedtak tirsdag.

Les mer om deltidsinnbyggere i sakspapirene (sak 50/20).

Positive til flere søknader

Utvalg for næring behandlet også en del andre søknader om tilskudd.

Her er en oversikt over hvilke søknader utvalget var positive til:

Tilskudd 14. desember - utvalg for næring
Søker Prosjekt Kroner
Den norsk filmskole Storytelling i VR 500 000
Lom kommune Etablering av mat- og eldhus 200 000
Snowballkonferansen 2021 Nasjonal reiselivskonferanse 300 000
Hamarregionen Utvikling Videreutvikling av næringsklynge (VRINN) 1 350 000
Kunnskapsbyen Lillestrøm Smart sol i Norden (interreg-prosjekt) 600 000
Norsk Landbruksrådgiving Innlandet Grovfôrøkonomi i fjellandbruket 500 000
HANEN ved Innlandsfiskeutvalget Revitalisering av innenlands næringsfiske 200 000
Glommen Mjøsen Skog SA Kvinner i skogbruket 500 000
Innovasjon Norge Innlandet Invest Innlandet 1 500 000
Klosser Innovasjon m.fl. Regional industriutvikling 2 000 000
Norsk Seterkultur, Fagernes Seterkulturen på UNESCOs liste 400 000
Vågå kommune Prosjektlederstilling Ullinsvin 200 000

Du kan lese mer om alle disse prosjektene i sakspapirene for hver enkelt sak.

Alle disse sakene blir endelig vedtatt i fylkesutvalget tirsdag.

Til toppen