Skal løfte fram naturbruk

Elever og lærere ved de fire naturbruksskolene i Innlandet skal bidra til å gjøre tilbudet mer synlig og attraktivt.

Rådgiver Cathrine Stikbakke, elevene Oliver Kvarberg og Ingrid Ekkeren ved Lena-Valle videregående skole synes det er fint å få være med på å promotere naturbruk. - Klikk for stort bildeRådgiver Cathrine Stikbakke, elevene Oliver Kvarberg og Ingrid Ekkeren ved Lena-Valle videregående skole synes det er fint å få være med på å promotere naturbruk. Elin Stokkenes Dette skjer gjennom prosjektet Rekruttering og profilering naturbruk, som er et samarbeidsprosjekt for alle de fire naturbruksskolene: Storsteigen, Lena-Valle, Solør (Sønsterud) og Jønsberg videregående skoler.

Elever og lærere bidrar

Mandag var elever og lærere fra alle de disse skolene samlet i Hamar for å lære mer om hvordan de kan profilere naturbruk og bidra til at flere velger denne utdanningen.

Ingrid Ekkeren går på Vg2 skogbruk på Lena-Valle. Hun synes det er veldig morsomt å få være med på å profilere utdanningen hun selv går på.

– Jeg har aldri vært med på noe sånt før. Dette er jo med på å åpne øynene for hva vi driver med, sa hun.

Medelev Oliver Kvarberg på Vg2 landbruk er helt enig:

– Det er spennende å få være med å gjøre noe viktig for naturbruksfaget.

Elever og lærere fra Lena-Valle, Storsteigen, Jønsberg og Solør videregående skoler bidrar i profileringen av naturbruk sammen med rådgivere fra Kompetanse og tannhelse. De får hjelp av reklamebyrået Ferskvann.  - Klikk for stort bildeElever og lærere fra Lena-Valle, Storsteigen, Jønsberg og Solør videregående skoler bidrar i profileringen av naturbruk sammen med rådgivere fra Kompetanse og tannhelse. De får hjelp av reklamebyrået Ferskvann. Elin Stokkenes

Nasjonalt oppdrag

Prosjektet er en oppfølging av et nasjonalt oppdrag forankret i Landbruks- og matdepartementet.

Satsingen skal først og fremst videreutvikle og styrke rekrutteringen til utdanningsprogrammet naturbruk. Dessuten skal den blant annet bidra til å styrke omdømmet til landbruket og de landbruksbaserte næringene.

Mer konkrete mål for skolene er blant annet å lage en overordnet plan for profilering av og rekruttering til naturbruk.

Politisk behandling

– Det er viktig å promotere landbruk når vi er Norges største landbruksfylke, sa Mari Gjestvang (Sp) da saken ble behandlet i hovedutvalg for utdanning onsdag.

Politikerne vedtok enstemmig å støtte gjennomføringen av prosjektet.

Hovedutvalg for næring behandlet også saken onsdag. Da vedtok de å bevilge 900 000 kroner til prosjektet.

Det er avdelingen Næring og internasjonalt samarbeid i fylkeskommunen som er prosjektansvarlig.

Sakspapirene fra hovedutvalg for næring PS 44/2021

Til toppen