Ser over landegrensene for å utvikle Innlandet - Innlandet fylkeskommune

Ser over landegrensene for å utvikle Innlandet

Innlandet fylkeskommune skal være en synlig internasjonal aktør og støttespiller i nærings- og samfunnslivet i fylket.

Hender som holder sammen over et arbeidsbord med bøker og ipad - Klikk for stort bilde Mostphotos Dette er noe av utgangspunktet for internasjonal mål- og handlingsplan 2021-2024 for Innlandet fylkeskommune, som fylkestinget vedtok onsdag.

Planen har som ambisjon å bidra til at fylkeskommunen skal nå satsingsområdene og utviklingsmålene i Innlandsstrategien.

Fylkeskommunen skal bruke internasjonale prosjektsamarbeid, kompetanse og nettverk til å styrke Innlandets innovasjonsevne og konkurransekraft både nasjonalt og internasjonalt.

Som samfunnsutvikler har fylkeskommunen et overordnet ansvar for å løfte det internasjonale samarbeidet i Innlandet. Det betyr at fylkeskommunen skal sørge for synlighet og samarbeid i ulike eksterne nettverk og deltakelse i internasjonale prosjekter.

I tillegg vil fylkeskommunen arrangere et større årlig seminar med europeisk prosjektsamarbeid som tema. Målet er å tiltrekke seg et bredt spekter av deltakere fra næringsliv, akademia og samfunnsliv.

Fagområder

Planen har et overordnet hovedmål: at fylkeskommunen skal utnytte internasjonale muligheter for utvikling og innovasjon i Innlandssamfunnet.

Dessuten har planen seks delmål knyttet til ulike temaer:

 • Kultur: Videreutvikle et kulturliv med kunnskap, engasjement og aktivitetsglede gjennom internasjonalt arbeid
 • Samfunnsutvikling: Bruke internasjonalt samarbeid for å utvikle løsninger innenfor klima og miljø, by- og stedsutvikling, folkehelse og solidaritetsarbeid
 • Samferdsel: Videreutvikle transportløsninger gjennom internasjonalt samarbeid som sikrer god mobilitet, er miljøvennlige og framtidsrettede.
 • Eiendom: Videreutvikle miljøvennlige, energieffektive og smarte løsninger for fylkeskommunes eiendomsforvaltning gjennom europeisk samarbeid.
 • Kompetanse og tannhelse: Sikre elever, lærlinger og ansatte mulighet for relevant deltagelse i internasjonale mobilitets- og samarbeidsprosjekter.
 • Næring og internasjonalt samarbeid: Styrke Innlandets innovasjons- og konkurranseevne med fokus på digital utvikling og bioøkonomi.

Nettverk og medlemskap

Fylkestinget mener at det er viktig for fylkeskommunen å delta aktivt i politiske organisasjoner for å fremme synspunkter, få nye impulser og finne samarbeidspartnere.

Administrativt er det også viktig å delta i faglige nettverk.

Innlandet fylkeskommune prioriterer deltakelse i disse politiske organisasjonene:

 • Osloregionens Europakontor
 • Assembly of European regions
 • Euromontana
 • Østlandssamarbeidet
 • Association of European Border Regions
 • Grensekomiteen Innlandet - Dalarna
 • Samarbeidsavtale mellom Innlandet fylkeskommune og region Värmland

Politisk behandling

Saken har vært behandlet i fylkesutvalget, og de bifalt fylkeskommunedirektørens innstilling uten endringer. Denne ble enstemmig vedtatt også i fylkestinget.

Flere partier bemerket likevel at planen manglet et nord-sør-perspektiv.

Ap, Sp og SV fremmet derfor et tilleggsforslag om å fortsette samarbeidet med bistandsorganisasjonene Namibiaforeningen og Forut.

Gjennom Namibiaforeningen har fylkeskommunen vært involvert i et samarbeid med Oshikoto-regionen i Namibia. Forut har et samarbeid med noen av de videregående skolene i Innlandet der de fokuserer på kunnskap, bistand og fagutvikling.

- Vi ønsker å peke på de to bistandsorganisasjonene vi har i Innlandet, sa Hans Kristian Enge da han fremmet tilleggsforslaget på vegne av de tre partiene.

Tillegget ble vedtatt mot FrPs tre stemmer.

Les mer om internasjonal mål- og handlingsplan i sakspapirene (sak 7/21)

Se debatten i nett-tv

Til toppen