Samarbeidsavtale med politiet

Fylkesutvalget vedtok tirsdag å inngå en samarbeidsavtale med politiet.

Politibil - Klikk for stort bilde Mostphotos Innlandet fylkeskommune og Innlandet politidistrikt samarbeider allerede på flere områder.

Spesielt har de videregående skolene samarbeidet med politiet for å forebygge kriminalitet og for å skape gode og sunne holdninger hos elevene.

Formaliserer samarbeidet

Både fylkeskommunen og politiet har ønsket å formalisere dette samarbeidet gjennom en avtale som forplikter partene og setter rammer for samarbeidet lokalt og sentralt.

Hensikten med samarbeidsavtalen er en felles målsetning om å arbeide forebyggende mot kriminalitet og bidra til en trygg og sikker hverdag for befolkningen i Innlandet.

Videregående skoler

Avtalen har seks områder for samarbeid.

– Det viktigste er kanskje samarbeidet lokalt mot de videregående skolene, som har fått en sentral plass i avtalen, sa Per-Gunnar Sveen (Ap).

Samarbeidet mellom skole og politi retter seg spesielt mot kriminalitetsforebyggende arbeid og arbeid mot radikalisering.

Noen av tiltakene på dette området er blant annet at politiet skal være på skolene i uniform noen ganger i løpet av skoleåret, samarbeid om rusforebyggende tiltak og samarbeid knyttet til russefeiringen for å forebygge uønskede hendelser.

Andre samarbeidsområder

De andre samarbeidsområdene er

  • krisehåndtering: samarbeid for å håndtere uønskede hendelser
  • beskyttelse av demokratiske verdier: jobbe mot hatkriminalitet og hets rettet mot politikere
  • trafikksikkerhetsarbeid: gjennomføre felles kampanjer for å forebygge ulykker i trafikken
  • objektsikring: råd fra politiet om tiltak ved sikring av fylkeskommunale bygg
  • kontaktnett: etablere møtearenaer, for eksempel mellom politiet og de videregående skolene

– Vi har tro på at denne avtalen vil føre til et økt samarbeid. Det handler jo egentlig om en tryggere hverdag i Innlandet, sa Per-Gunnar Sveen (Ap).

Samarbeidsavtalen er forankret hos Innlandet politidistrikt.

Fylkeskommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS 91/2022

Les hele samarbeidsavtalen (PDF, 150 kB)

Til toppen