Reiseliv og industri får omstillingsmidler - Innlandet fylkeskommune

Reiseliv og industri får omstillingsmidler

Hovedutvalg for næring vedtok onsdag å sette av 2,25 millioner kroner til særskilte satsinger innenfor reiseliv og utsatt industri.

Klikk for stort bilde Oppland fylkeskommune/Jørgen Skaug Dette er først og fremst knyttet til koronapandemien.

I tillegg får Sel, Nord-Aurdal og Kongsvinger kommuner midler til omstillingsarbeid i sine regioner.

Ekstra innsats

Regional omstilling er en nasjonal ordning som gir en ekstraordinær innsats for kommuner eller regioner der mange lokale arbeidsplasser kan gå tapt.

Fylkeskommunen spiller inn behovet til Kommunal- og regionaldepartementet og forvalter midlene som fordeles over statsbudsjettet.

For 2021 har Innlandet fylkeskommune fått tildelt 8,5 millioner kroner til omstillingsprosjekter.

Reiseliv og industri

Av disse midlene vedtok hovedutvalg for næring at 2,25 millioner kroner skal gå til særskilte satsinger knyttet til reiseliv og utsatt industri. Dette var i tråd med innstillingen fra fylkeskommunedirektøren.

Det er ikke bestemt hvordan disse midlene skal fordeles.

Svein Håvar Korshavn (H) spilte inn at dette bør være midler til dem som faller mellom to stoler og dermed ikke omfattes av andre ordninger.

Ifølge næringssjef Birgit Aasgaard Jenssen jobber administrasjonen i samspill med næringslivet for å se på dette.

Når utredningsarbeidet er ferdig, vil fylkeskommunedrektøren fremme en ny sak til hovedutvalget med forslag til hvordan midlene skal fordeles.

Midler til tre regioner

Tre regioner i Innlandet får omstillingsmidler innenfor denne ordningen:

  • Sel kommune får 2,25 millioner kroner til omstillingsarbeid i Nord-Gudbrandsdalen.
  • Nord-Aurdal kommune får 2,25 millioner kroner til omstillingsarbeid i Valdres.
  • Kongsvinger kommune får 1,25 millioner kroner til omstillingsarbeid i Kongsvingerregionen.

Alle disse tre regionene fikk også omstillingsmidler i 2020.

Sel og Nord-Aurdal kommuner er i startfasen av omstillingsprosjektet. Omstillingsarbeidet i Kongsvingerregionen er inne i sitt sjette år, og dette er siste år de får midler fra ordningen.

Mistet arbeidsplasser

Utfordringene i Valdres er blant annet knyttet til at Schibsted la ned kundesenteret med 120 arbeidsplasser på Fagernes høsten 2019. Utfordringene i Nord-Gudbrandsdal er spesielt koblet mot nedleggelsen av Norturas slakteri på Otta, med tap av rundt 140 arbeidsplasser.

Når det gjelder Kongsvinger, har regionen allerede jobbet med omstilling i flere år, blant annet på grunn av over 700 tapte arbeidsplasser i forbindelse med finanskrisen i 2008-2009.

Innstillingen fra fylkeskommunedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Les mer om regionale omstillingsmidler (PS 14/2021)

Fakta om Regional omstilling

Ordningen skal bidra til vekst og verdiskaping i kommunene.

Målet for omstillingsarbeidet er å:

  • skape nye og sikre eksisterende arbeidsplasser
  • øke konkurransekraften i eksisterende og nye bedrifter
  • øke utviklingsevnen i næringslivet og kommunen
Til toppen