Positive til trygge bønder - Innlandet fylkeskommune

Positive til trygge bønder

Utvalg for næring er positive til at prosjektet «Trygg bonde» skal få nesten 3,5 millioner kroner.

Klikk for stort bilde Marit Thobiassen Strande Å satse på at flere bønder tar HMS og egen helse på alvor, er en viktig investering for å skape utvikling og økt verdiskaping i landbruket i Innlandet, mener utvalg for næring.

Kunnskap fra forprosjekt 

«Trygg bonde» er en oppfølging av forprosjektet «Psykisk helse i landbruket». Dette var et samarbeidsprosjekt mellom Hedmark og Oppland fylkeskommuner, Fylkesmannen i Innlandet, Norsk Landbruksrådgiving Innlandet og faglagene i både Hedmark og Oppland i 2019.

Forprosjektet bidro til både teoretisk og praktisk kunnskap i tillegg til et godt nettverk, noe som er en god plattform for videre arbeid.

Systematisk opplæring

I tillegg til bøndene og familiene deres, har hovedprosjektet kommunene og andre aktører som organiserer landbruket som målgruppe.

Tiltakene i hovedprosjektet er blant annet å videreutvikle «Bondens nettverk» i alle kommuner i Innlandet, sørge for systematisk opplæring og kurs for både bonden og nettverket rundt og utvikle en veileder basert på utarbeidet materiale og erfaringer.

Politisk behandling

Utvalg for næring stemte enstemmig for at Norsk Landbruksrådgiving skal få 3 448 700 kroner til å gjennomføre prosjektet «Trygg bonde» fra høsten 2020 til våren 2023.

Saken skal endelig avgjøres i fylkesutvalget.

Les mer om «Trygg bonde» i sakspapirene, sak 29/30

Til toppen