Plan for klima, energi og miljø på høring

Fylkesutvalget sender Regional plan for klima, energi og miljø på høring. Frist for tilbakemelding er 10. mars 2023.

Norsk fjell-landskap med to døde trær i forgrunne. - Klikk for stort bilde Sigrun Myrvang

Regional plan for klima, energi og miljø skal utforme, konkretisere og koordinere en offensiv klima-, energi- og miljøpolitikk for Innlandet.

Klima- og miljøhensyn skal veie tungt i alle samfunnsspørsmål, men det skal tilpasses at vi lever i by og bygd. Naturressursene skal forvaltes på en bærekraftig måte og skape nye arbeidsplasser.

Innlandet skal ta en ledende posisjon i det grønne skiftet og omstille seg til bruk av fornybar energi.

Les høringsforslaget for Regional plan for klima, energi og miljø

Ønsker innspill

– I høringsperioden er det et særlig ønske å få innspill på hvordan planforslaget tar tak i utfordringene vi har i Innlandet innenfor hovedtemaene i planen og hva som mangler eller bør styrkes, skriver fylkeskommunedirektøren i saksframlegget.

Det er også et ønske om innspill til handlingsprogrammet og videreutvikling av dette.

Felles høringsseminar med tryggleiksplanen

Regional plan for klima, energi og miljø har mange grensesnitt til Regional plan for samfunnstryggleik, som for eksempel klimatilpasning, klimagassutslipp, arealbruk og energi. Derfor har det vært tett samarbeid mellom disse planene.

De to planene skal ha felles høringsseminar i løpet av januar. 26. januar blir det en fysisk samling på Lillehammer, mens det blir et digitalt seminar 31. januar.

Politisk behandling

Truls Gihlemoen (FrP) fremmet et alternativt forslag der han foreslår å sende planen tilbake til arbeidsgruppa for tilpasning til økt lokalt selvstyre og frihet til lokal tilpasning av ambisjoner i arbeidet med klima, energi og miljø.

– Det jeg er redd for med denne planen er at den pålegger kommunene et ambisjonsnivå, et kostnadsbilde som de ikke har mulighet til å følge opp - og legger også begrensninger på utviklingen av kommuner som går ut over det lokale selvstyret, sa Gihlemoen.

- Jeg forstår innsigelsen til Gihlemoen. Det er krevende for kommunene. Men nå har kommunene sjansen til å komme med innspill, sa Hanne Alstrup Velure (H) og la til at hun virkelig håper de vil gjøre det.

Gihlemoens alternative forslag fikk kun hans egen stemme.

Regional plan for klima, energi og miljø blir dermed sendt ut på høring med frist 10. mars.

Les sakspapirene PS 155/2022

Til toppen