Pådriver for trebruk - Innlandet fylkeskommune

Pådriver for trebruk

Tredriverne i Innlandet får 1,5 millioner kroner til arbeidet med å bidra til økt bruk av tre i fylket.

Snekker jobber med å sette opp et hus - Klikk for stort bilde Mostphotos Det vedtok et enstemmig hovedutvalg for næring onsdag. Midlene gjelder for 2021 og 2022.

Det er Landsbyen næringshage og Tretorget som organiserer prosjektet Tredriverne i Innlandet. Hovedmålet med arbeidet er å bidra til økt bruk og foredling av tre i Innlandet. Dessuten skal de være en pådriver for at bedrifter innenfor tresektoren får et større marked for produktene sine.

Øke kompetansen

Områder Tredriverne skal jobbe med, er blant annet å øke bestillerkompetansen til kommuner og andre offentlige innkjøpere for innovative, større bygg i tre. I tillegg skal de drive med leverandørutvikling gjennom samarbeid med krevende kunder og teknologileverandører.

Fylkeskommunedirektøren skriver i sin vurdering at han ser på Tredrivernes arbeid som en viktig del av oppfølgingen av bioøkonomistrategien gjennom økt bruk av tre.

Politisk behandling

Olav Røssum (Sp) fremmet et tilleggsforslag på vegne av Ap og Sp om at hovedutvalget for næring vil det fortrinnsvis skal brukes trevirke fra Innlandet.

Innstillingen fra fylkeskommunedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslaget ble også vedtatt mot FrPs Wenche Kristin Haug Almestrands stemme.

Les mer om Tredriverne i sakspapirene (sak 8/21) 

Til toppen