Ønsker mer internasjonalt samarbeid

Fylkesutvalget har vedtatt en tilskuddsordning som skal bidra til mer internasjonalt samarbeid for aktører i Innlandet.

EU-flagg - Klikk for stort bilde Mostphotos Ordningen er en videreføring fra 2021, og vedtaket gjelder i denne omgang kun for 2022.

Bredere nedslagsfelt

I fjor var ordningen hovedsakelig rettet mot kulturfeltet. I år ønsker politikerne et bredere nedslagsfelt og vil prioritere søkere som jobber med:

  • kultur, utenforskap og inkludering, ungdom og kompetanse
  • digitalisering, cybersikkerhet og helseteknologi
  • bioøkonomi, jordhelse og matsikkerhet

Totalt er det avsatt 600 000 kroner.

Søkere fra Innlandet

Det er kommuner, klynger og private og offentlige innovasjonsaktører som kan søke. Søker må ha adresse i Innlandet, mens partner kan ha adresse utenfor fylket.

Ordningen skal bidra til å utvikle søknader og dekke aktivitet som nettverkssamarbeid, søknadsskriving og reising.

Gjøre prosessen raskere

Målet med ordningen er å gi aktører større mulighet til å jobbe med å skape internasjonale nettverk, møteplasser, søknader og prosjekter.

- EUs programordninger og nettverk tilbyr store muligheter innenfor internasjonalt samarbeid, økonomiske midler, økt eksponering og gjensidig læring. Samtidig kan det være resurskrevende å opprette tverrfaglige partnerskap som kreves i mange utlysninger. Denne støtteordningen vil bidra til å gjøre prosessen tydeligere, raskere og mer forutsigbar, skriver fylkeskommunedirektør Tron Bamrud i sin vurdering.

Politisk behandling

Saken ble enstemmig vedtatt i fylkesutvalgets møte tirsdag.

Se sakspapirene PS 101/2022

Til toppen