Omdisponerer fem millioner

Det er tildelt midler til tiltak, prosjekter og institusjoner for å bidra til gjenreisningen av kunst- og kulturlivet.

Klikk for stort bilde Mostphotos Pandemisituasjonen er ikke over, og det frivillige kulturlivet og kulturnæringsaktørene har utfordringer. For å tilfredsstille de nye behovene innen kulturlivet i Innlandet er det gjort en justering av kulturbudsjettet. Dette er midler som er bestemt brukt til kunst- og kulturformål.

- Jeg er veldig glad for at vi har klart å omdisponere en del midler som vi kan dele ut til viktige store kulturtiltak i fylket, sier leder for Hovedutvalg for kultur, Kjerstin Lundgård (Ap).

Omdisponeringen av midlene ble vedtatt i Hovedutvalg for kultur i dag.

Disse får midler

Disse får midler
Tiltak/organisasjon Sum
Operanettverk, Ringsakeroperaen 100 000
Innlandet musikkråd, rekrutteringstiltak, lokaler 500 000
Våler tusen år 200 000
Grue kirkebrann-jubileum 200 000
Kåre Tveter-jubileum 100 000
Folkedansstipend 100 000
2 stipend etablerte kunstnere 400 000
Juleekspressen, Kompani Bliss 200 000
Kunstbiennale, Natthagen kunstnerresidens 200 000
Peder Balkesenteret – forprosjekt 150 000
Tilskudd til kulturinstitusjoner 1 000 000
Tilskudd til Kunstlåvene 450 000
Kunstinnkjøp 1 400 000

Du kan lese mer i sakspapirene (sak 63/2021). (PDF, 281 kB)

Til toppen