Vil ha Innlandet som én rovviltregion - Innlandet fylkeskommune

Vil ha Innlandet som én rovviltregion

Klikk for stort bilde 

Fellesnemnda ønsker at forvaltningsregionen for rovvilt skal sammenfalle med grensene for Innlandet fylke.

Fellesnemnda var enstemmig i tilbakemeldingen på høringsforslaget Klima- og miljødepartementet har sendt ut om endringer i blant annet rovviltforskriften.

I forslaget fra departementet er antall rovviltregioner begrenset til 4 eller 5 mot dagens 8. I første alternativ er Innlandet i Region Østlandet sammen med Oslo, Viken, Vestfold og Telemark og Agder. I andre alternativ består Region Østlandet av Innlandet, Oslo og Viken.

- Vi mener Innlandet bør være én rovviltregion. Da vil dette forvaltningsnivået forholde seg til én fylkesmann og avstanden til dem som blir berørt blir mindre enn i departementets forslag, sa Arnfinn Nergård (Sp).

Det var han som la fram endringsforslaget på vegne av Ap, Sp, Krf, SV, H, FrP og Pp i Fellesnemndas møte torsdag.

Kari Anne Jønnes (H) mener det er viktig med en god forvaltning av rovdyr og en god rovviltnemnd uansett hvor man står i rovviltspørsmålet.

- En velfungerende rovviltnemnd er et konfliktdempende tiltak i seg selv, sa hun.

«For ulv vil det være uproblematisk at forvaltningen kan foregå som i dag med fellesmøter for 2 nemnder», står det i forslaget.

Til toppen