Viderefører spisset toppidrett - Innlandet fylkeskommune

Viderefører spisset toppidrett

Klikk for stort bilde 

Tre videregående skoler i Innlandet tilbyr spisset toppidrett. Tilbudet blir foreslått videreført av fylkesutvalget til tross for prosjektleders forslag om å avvikle.

Mari Gjestvang (Sp) fremhevet den gode evalueringen tilbudet om spisset toppidrett fikk i høst, da hun fremmet forslag om å videreføre ordningen på vegne av Senterpartiet og Arbeiderpartiet.

Hun trakk spesielt fram de positive ringvirkningene ordningen har hatt på enkeltelevene, skolene og lokalmiljøene.

Tre skoler i dag

Tilbudet om spisset toppidrett ble innført på de videregående skolene i Stange (friidrett og sykling), Elverum (håndball) og Nord-Østerdal (skiskyting og langrenn) i 2015. Målet var å gi det offentlige utdanningstilbudet innenfor idrett et løft.

Ordningen ble evaluert etter fire års drift. Tilbakemeldingene er positive, både fra skolene og fra partner Olympiatoppen. De peker blant annet på at god tilrettelegging gjør at elevene lettere kan kombinere idrett og skole på en balansert måte.

Fra tre til fire

I forslaget fra Sp og Ap videreføres spisset toppidrett for de tre skolene som har tilbudet i dag for 2020. Fra skoleåret 2021/2022 skal tilbudet videreføres på fire skoler i Innlandet, utvalgt etter kvalitetsvurdering av Olympiatoppen.

Kostnaden ved å innføre spisset toppidrett på fire skoler i Innlandet er beregnet til å koste 1,9 millioner kroner i året.

Saken skal endelig avgjøres i fylkestingets møte 11. og 12. desember.

Til toppen