Satte bioøkonomien på dagsorden

 

Kan Innlandet redde verden? Og hvilke grep må tas for å realisere potensialet knyttet til bioøkonomi?

Innlandet har ambisjon om å være motor og pådriver for bioøkonomi i Norge. Vi har de naturgitte forutsetningene, vi har kunnskapen og mange av de riktige aktørene. Men tør vi å sikte høyt nok, tør vi å tro på at det er vi som har løsningen?

Hvordan ta posisjoner?

Innlandet fylkeskommune løftet debatten inn i Arendalsuka. Onsdagens debatt var ett av totalt om lag 1 400 arrangement i løpet av uka.

Bakteppet er kjent, og fortalt en rekke ganger: Alt som kan lages av olje, kan lages av tre. Og Innlandet har naturressursene. Innlandet blir landets største landbruksfylke, med blant annet 43 prosent av landets verdiskaping i primærlandbruket. En SINTEF-rapport konkluderer med et potensial på 25 000 nye arbeidsplasser og 20 milliarder i økt verdiskaping.

- Hvordan tar vi nasjonale og internasjonale posisjoner, utfordret Even Aleksander Hagen, fylkesordfører i Oppland og leder av fellesnemnda, da han innledet til debatt foran 40-50 pulikummere på loftet til Steenhuset midt i Arendal sentrum.

Ut av Innlandsbobla

Nå ga ikke den påfølgende debatten noe entydig svar, men et stort og entusiastisk panel synliggjorde både muligheter, tro på, vilje og gode intensjoner knyttet Innlandets muligheter på området.

- Det er en genuin enighet om at potensialet innen bioøkonomi er stort. Og det er mange positive pekere for Innlandet, om dere kommer litt ut av Innlandsbobla. Neste steg må være å sette ambisjoner om arbeidsplasser, verdiskaping og investeringer. Det mangler ikke på kapital, men dere må tørre!

- Dere må lære dere å selge skinnet før bjørnen er skutt, sa Anita Krohn Traaseth, tidligere eder av Innovasjon Norge og nå medlem av et rådgivende utvalg som skal se på nettopp innovasjonspotensialet i den grønne delen av landbruket.

Nytt fylkeshus i tre

Hun var ikke den eneste som snakket om at innlendingen må bli en bedre selger. Arthur Buchardt etterlyste at næringen selv kommer på offensiven.

- Det går for sakte i Innlandet. Hadde man funnet olje i Mjøsa, hadde den sannsynligvis ligget der fortsatt, mente han.

Investoren bak verdens høyeste trehus hadde også en klar melding til fylkespolitikerne fra Innlandet:

- Det nye fylkeshuset må bygges i tre. Politikerne må ta beslutninger som står i stil med de ambisjonene de har på dette området. Her er det bare å skjære gjennom og bygge er signalbygg, en reklameplakat for bruk av tre, sa han, og hadde samme krav til nytt regjeringskvartal og det kommende Mjøssykehuset.

Kan redde verden

De resterende deltakerne i panelet var Kristiane Haug fra NCE Heidner og politikerne Kari-Anne Jønnes (H), Nils Kristen Sandtrøen (Ap) og Geir Pollestad (Sp). Kjetil Kjenseth (V) rakk først fram til avrundingen av debatten. Debatten ble ledet av Mange Vikøren, kommunikasjonsdirektør i Moelven.

Alle var enige om at man nå må over i handling, og at man må bli flinkere til å fortelle om og selge det man har. Dessuten må næringen selv bli mer offensiv.

- For vi har kompetanse som kan bidra til løsninger som kan redde verden, hevdet Kristiane Haug, og ønsket seg blant annet støtteordninger fra politikerne.

Bioøkonomien er den nye oljen, er de fleste enige om. Det trengs nye løsninger i en tid hvor alle vil redusere oljeøkonomien og bruken av fossilt brennstoff - samtidig som fastlandsøkonomien går med dundrende underskudd.

- Om vi ikke lykkes med dette i Innlandet, så lykkes ikke verden, i alle fall ikke Norge, sa Kari-Anne Jønnes.

Til toppen