Samarbeid med idrett og friluftsliv - Innlandet fylkeskommune

Samarbeid med idrett og friluftsliv

Klikk for stort bilde 

 

Innlandet fylkeskommune inngår partnerskapsavtale med faste samarbeidspartnere innen idrett og friluftsliv.

Hedmark og Oppland fylkeskommuner har begge lang tradisjon for å samarbeide med regionale organisasjoner innen idrett og friluftsliv, selv om formen på samarbeidet har vært noe forskjellig. Oppland har hatt flerårige partnerskapsavtaler, mens Hedmark har gjort det i form av øremerkede tilskudd.

Toårige avtaler

Innlandet velger å formalisere samarbeidet gjennom toårige partnerskapsavtaler med fire organisasjoner: Innlandet idrettskrets og Olympiatoppen Innlandet (felles avtale), Forum for natur og friluftsliv Innlandet og Høgskolen Innlandet ved Senter for praksisrettet idrettsvitenskap, nettverk og nyskaping. I tillegg videreføres tilskudd til særkretser gjennom en tilskuddsordning som utformes og forvaltes av idrettskretsen.

I saksdokumentene pekes det på at tilskuddet fra fylkeskommunen vil være viktig for å opprettholde og utvikle organisasjonene.

- Dette er organisasjoner som har samfunnsoppdrag som på mange områder er lik fylkeskommunen sine, og de bidrar til å oppnå fylkeskommunale mål, skriver prosjektleder.

Økonomien knyttet til avtalene vil bli behandlet i forbindelse med budsjettet for neste år.

Arrangementsutvikling

Politikerne har også intensjon om å opprette en ny tilskuddsordning for å stimulere til arrangementsutvikling og understøtte eksisterende og nye arrangement, samt regionale og nasjonale mesterskap.

I realiteten er det en tilpasning og videreføring av dagens tilskuddsordninger i de to fylkeskommunene, men først skal utvalget for kultur skal først gå gjennom eksisterende ordninger og avtaler. Målet er å lyse ut ordningen innen 1. juli 2020, og det er utvalg for kultur som skal tildele midlene.

Politikerne ser betydningen av å støtte opp under bredden av arrangement innen idrett og friluftsliv. Gjennom tilskuddsordningen kan fylkeskommunen stimulere frivilligheten og bidra til utvikling av lokalsamfunn, samt skape positive ringvirkninger for næringsliv og reiseliv i de aktuelle kommunene.

De to sakene ble først behandlet av arbeidsutvalget tirsdag 17. september, med endelig behandling i fellesnemnda torsdag 19. september.

Vedlegg:

Til toppen