Regional fagkonferanse i tre byer - Innlandet fylkeskommune

Regional fagkonferanse i tre byer

Klikk for stort bilde 

Nå kan du si din mening om Innlandsstrategien. Første by ut er Elverum 9. januar.

Hedmark og Oppland fylkeskommuner inviterer alle kommunene i Innlandet og andre interesserte regionale aktører til de regionale fagkonferansene «Vi bygger innlandet». Dette er regionale fagkonferanser om «Innlandsstrategien 2020-2024».

Vi ønsker innspill

Det kommende året skal både kommuner og fylkeskommuner jobbe fram sine planstrategier. Samlet er dette Innlandssamfunnets viktigste strategiske planverktøy. I tillegg til at konferansene skal gi fylkeskommunen konkrete innspill og forslag til det videre arbeidet med Regional planstrategi – Innlandsstrategien  skal samlingene gi kommunene nytteverdi i deres arbeid med egne planstrategier og være en inspirerende dag for alle medvirkende.

Sted og dato:

  • 9. januar i Elverum (Sør-Østerdalsregionen, Kongsvingerregionen og Hadelandsregionen). Påmeldingsfrist 13. desember.
  • 16. januar på Otta (Fjellregionen/Nord Østerdal, Nord-Gudbrandsdalsregionen og Midt-Gudbrandsdalsregionen). Påmeldingsfrist 13. desember.
  • 23. januar på Gjøvik (Gjøvikregionen Valdresregionen Lillehammerregionen og Hamarregionen). Påmeldingsfrist 3. januar.
Vi bygger Innlandet - invitasjon og påmelding. (PDF, 692 kB)

Målgruppe

Målgruppen for de tre dagene er administrativt ansatte i kommunene i Hedmark og Oppland som deltar i kommunenes planleggings- og strategiarbeid, samt sentrale folkevalgte i kommunene. Det samme gjelder deltakere fra privat næringsliv, regionale statsetater, utdannings- og forskningsinstitusjoner samt frivillig sektor.

Passer en av de andre fagkonferansene bedre?

Ut fra et behov for å bli bedre kjent på tvers av gammel fylkesgrense og ut fra felles utfordringer og muligheter, har vi delt Innlandet i nord, midt og sør. Kommunene er derfor invitert etter geografisk beliggenhet og på tvers av gammel fylkesgrense. Det kan være gode grunner til at noen i stedet ønsker å velge seg over til en annen av de andre to konferansene. Dette vil det bli gitt anledning til, så langt kapasiteten rekker.
Til toppen