Klart budskap til Stortinget

 

 

Regionreformen gir store utfordringer for Innlandet, blant annet på grunn av manglende finansiering av de nye oppgavene. Det er budskapet fra Hedmark og Oppland fylkeskommuner på vegne av nye Innlandet i høringen på statsbudsjettet.

Tirsdag var det høring på statsbudsjettet for 2020.

Fylkesordfører i Oppland, Even Aleksander Hagen, og fylkesrådsleder i Hedmark, Per-Gunnar Sveen ga sine innspill i kommunalkomiteen.

Leder av samferdselskomiteen i Oppland, Anne Thoresen, og fylkesråd for samferdsel, Anne Karin Torp Adolfsen var på høring i transport- og kommunikasjonskomiteen.

Budskapet fra de fire fylkespolitikerne var klart:

"Hedmark og Oppland fylkeskommuner stiller et stort spørsmål ved om det er forsvarlig å gjennomføre overføring av fylkesvegadministrasjonen. Regionreformen er underfinansiert og gjør det krevende å bygge et nytt fylke og levere gode tjenester."

Uten avklaringer

Sammenslåing av Hedmark og Oppland nærmer seg med stormskritt. Fylkespolitikerne hadde håpet på at det endelig kom en avklaring på hvordan overføring av fylkesvegadministrasjonen fra Statens vegvesen skal finansieres. Innlandet fylkeskommune står i fare for å mangle betydelig ressurser til oppgaven.

- Det er fortsatt ikke på plass, og det er derfor svært oppsiktsvekkende at vi fortsatt ikke har noen avklaring på finansiering av oppgavene. Det er uansvarlig å legge fram et statsbudsjett for 2020 som ikke gir rammer for overføringa av fylkesvegadministrasjonen, sa Sveen.

Regionreform uten penger

Det andre som ble vektlagt fra Innlandets side er manglende finansiering av andre nye oppgaver fylkeskommunen får ansvar for.

- Det er krevende å slå sammen to organisasjoner, og det medfører kostnader. Når regjeringen velger da å kutte i rammene våre med 150 millioner, påføre oss ekstra kostnader som ikke blir dekket inn og samtidig overfører oppgaver uten at det følger med finansiering, så stiller vi spørsmålet om regjeringen egentlig ønsker at regionreformen skal lykkes, sa Hagen.

Høringsnotat til Kommunal- og forvaltningskomiteen - statsbudsjettet 2020 (PDF, 152 kB)

Se video fra høring i Kommunal- og forvaltningskomiteen

Til toppen