Innlandet har fått sitt fylkesvåpen

 

 

Politikerne enige med juryen: "Kommunikasjon og knutepunkt" er riktig fylkesvåpen for Innlandet.

Det er fylkestingene i Hedmark og Oppland som har det siste ordet om fylkesvåpen for Innlandet fylkeskommune, og saken ble behandlet på fellesmøte onsdag med enstemmige vedtak i begge fylker. Det er Ferskvann reklamebyrå som har utformet fylkesvåpenet.

Fjell og vann

Leder av fellesnemnda, Even Aleksander Hagen, har vært leder av juryen og orienterte innledningsvis om prosessen. Han var meget godt fornøyd med resultatet:

- For meg er dette først og fremst fjell og vann, sa han.

Det ble ingen lang  debatt i de to fylkestingene, kun noen få kommentarer:

- Skjønner alle det vi går for i dag?, spurte Per Roar Bredvold (Frp), og viste til dagens to fylkesvåpen og noen av de mer konkrete kommunevåpnene i innlandsfylkene, som moskusen til Dovre og elgen til Ringsaker.

- De har betydd noe for kommunene, påpekte han.

Mari Gjestvang (Sp) fortalte at hun hadde vært skeptisk i starten, med assosiasjoner til både handlevogn og traktor, men at hun hadde fått mer sans for det etter hvert. Nå ser hun et knutepunkt.

- Det signaliserer at Hedmark og Oppland knyttes sammen, mente hun.

Anne-Marte Kolbjørnshus (Ap) var glad for at grønnfargen ble videreført.

- Jeg setter pris på resultatet, sa hun.

Fra 162 forslag til én vinner

Arbeidet med fylkesvåpen for Innlandet fylkeskommune startet i mars, med vedtak i arbeidsutvalget. Politikerne håpet den gang på engasjement blant befolkningen, og inviterte alle til å spille inn gode ideer i prosessen.

Til sammen kom det inn 162 forslag, hvor juryen valgte å gå videre med fire ulike ideer til tre utvalgte designbyråer; ANTI Hamar, Ferskvann reklamebyrå og Krible design. Byråene leverte så sine tolkninger av de fire ideene, totalt 12 forslag. En enstemmig jury innstilte 20. september på Ferskvanns forslag "Kommunikasjon og knutepunkt".

Vinneren var blant de forslagene som også publikum hadde som favoritt, i avisenes avstemninger og i kommentarfelt på sosiale medier.

Vedlegg:

Tidligere saker: