Hvordan skal vi bygge Innlandet?

 

Det grønne skiftet, kollektivtrafikk og IT-infrastruktur går igjen blant innspillene til visjon og satsingsområder for Innlandet.

Den administrative prosjektgruppa, som ledes av Jon Halvor Midtmageli i Oppland fylkeskommune, har besøkt ti regioner i Innlandet for innspill på hva som bør med. De har blant annet fått innspill fra fylkeskommunale råd og Ungdommens fylkesting.

- De siste to siste ukene har vi vært på turné i alle regionene og hatt arbeidsverksted for innspill til visjon for Innlandet og foreløpige satsingsområder. Visjonen er én ting, mens satsingsområdene er et oppspill til den nye planstrategien for Innlandet (Innlandsstrategien).

Hele innlandssamfunnet

Satsingsområdene gjelder ikke bare for Innlandet fylkeskommune, men for hele innlandssamfunnet og vil være førende for kommunale planer.

- Det har kommet inn flere hundre innspill. Ungdommene er spesielt opptatt av klima, kollektivtrafikk og urbane kvaliteter i byene våre. Samtidig er de opptatt av at vi skal ta vare på det vi har, sier Midtmageli videre.

- Drit i «koselig»

Torsdag var det arbeidsverksted for det regionale partnerskapet der Statens vegvesen, Fylkesmannen, NHO, NAV og IMDI var representert.

- Det kom opp mye fra scenekanten og det blir en litt annen røst, men når det kommer til bioøkonomi og kollektivtrafikk er det mye det samme. Blant annet inviterte vi ti kvinner fra næringslivet til å holde innlegg. Det jeg husker spesielt godt er innlegget til Anita Hager fra Raufoss-miljøet. Hun fortalte at når hun snakket med folk om at hun kom fra Mjøs-området fikk hun alltid høre at det er så koselig her. Drit i koselig, sa hun. Ja, det er koselig her, sa hun videre og understreket at vi har interessante arbeidsplasser som kanskje er verdensledende innenfor sitt felt. Vi må få det fram. Akkurat det husker jeg spesielt godt, sier Midtmageli.

Verdens 127. største land

Spørsmål om identitet kommer alltid opp når regioner skal slå seg sammen. Arkeolog i Oppland fylkeskommune, Espen Finstad holdt innlegg om hvem innlendingen er.

- Han gikk helt tilbake til norrøn mytologi, nasjonsskapingen og historien rundt tro og håp til Dovre faller. Han gjorde en kjempejobb for å skape stolthet over hvem vi er.

Noe av det som har gått igjen under arbeidsverkstedene er hvor mangfolding Innlandet er.

- Vi er nasjonalparkfylke nr. 1, vi er jordbruksfylke nr. 1, vi er hyttefylke nr. 1. Vi er større en Sveits, større enn Danmark. Innlandet er faktisk verdens 127. største land. Vi har enorme ressurser. Ja, vi har en aldrende befolkning og lav befolkningsvekst, men det er viktig å se mulighetene, avslutter Midtmageli.

Videre framdrift for visjon og satsingsområder

Nå skal administrativ prosjektgruppe gå gjennom alle forslag som har kommet inn og utarbeide sitt forslag til visjon. Den skal tas videre i politisk arbeidsgruppe som skal legge fram sitt forslag for arbeidsutvalget 13. juni. Endelig visjon for Innlandet skal vedtas av fellesnemda 19. juni. Satsingsområdene skal bygges opp rundt FNs bærekraftsmål og være førende for det videre arbeidet med planstrategien for Innlandet. Dette arbeidet vil pågå i ett år til og vedtas politisk i juni 2020.

Foto fra venstre: Henning Wangsnes fra Valdres natur- og kulturpark, Lisbeth Dahlin fra IMDI, Anita Hager fra IMTEK, Live Brimi fra Ottadalen massivtre. Kristina Hegge fra Bondelaget, Nina Vaage fra NAV, Gudrun S. Lohne fra Destinasjon Trysil, Peggy S. Heie fra NORSiS og Maiken Køyen Andersen fra UFT Hedmark. Foto: Halvor Løkken

Vedlegg:

Innledere

Presentasjoner

 
Til toppen