Fylkesvåpen for Innlandet

Ett av disse 12 forslagene blir fylkesvåpen for Innlandet fylkeskommune.

De tre utvalgte byråene - Krible design, Ferskvann og ANTI - presenterte sine forslag for arbeidsutvalget under møtet på Kongsvinger torsdag.

Prosess

Totalt kom det inn 162 mer eller mindre gjennomarbeide forslag da innbyggerne i de to fylkene ble invitert til å komme med sine innspill til fylkesvåpen for Innlandet.

En jury, ledet av Even Aleksander Hagen, leder av fellesnemnda, valgte så ut fire av ideene som i neste omgang gikk videre til de tre designbyråene. De hadde frist til 1. september med å komme med sine løsninger av oppdraget. Disse ble torsdag presentert for politikerne i arbeidsutvalget.

Juryen skal nå ta med seg politikernes innspill i det videre arbeidet, fram mot et likelydende forslag til fylkestingene i Hedmark og Oppland for endelig beslutning i oktober.

ANTI

ANTI skriver innledningsvis i sitt forslag:

Vi har evaluert idéene grundig, både rundt konsept og historiefortelling, samt estetikk og heraldiske prinsipper. Vi har gjort et grundig dypdykk i heraldisk tradisjon og spesielt innenfor norsk fylkes- og kommunevåpenhistorikk for å forsikre at våre forslag er i henhold til de heraldiske prinsipper og tradisjoner vi har for fylkesvåpen i Norge.(...)Flere av forslagene hadde sammenslåingen mellom Hedmark og Oppland som et element i utformingen av skissene. Vi har valgt å tone dette noe ned i våres anbefalinger, da fylkessammenslåing ikke er noe unikt for Hedmark og Oppland nasjonalt sett og vil være irrelevant for fylket som helhet i fremtiden etter sammenslåingen.

I stedet har vi valgt å finne mer subtile fellestrekk ved nåværende fylkesvåpen i begge fylkene som kan videreføres for å beholde den historiske tilknytningen til de to fylkene hver for seg.

Hele forslaget til ANTI Hamar (PDF, 27 MB)

Ferskvann

Ferskvann skriver følgende om sin tolkning av oppgaven:

«Rammer og utgangspunkt for utarbeidelse av nytt fylkesvåpen» gitt oss av oppdragsgiver 26.6.18 har vært premissgiver i arbeidet.

Ut over dette har vi også hatt følgende for øyet:

 • Selve sammenslåingen av fylkene vil være en forbigående hendelse og ikke et poeng i framtida.
 • Fylkesvåpenet bør oppleves som imøtekommende; «Jeg føler meg velkommen til Innlandet».
 • Tidløst og rent design. Symbolikk med utgangspunkt i et begrenset antall elementer.
 • I juryens utvalgte forslag er det i alle begrunnelsene referert til symbolikk fra naturen som fjell, skog, vann elver etc.

Vi synes dette faller naturlig for et fylkesvåpen for Innlandet, men har i tillegg vektlagt andre verdier herunder:

 • Knutepunkt & kommunikasjon
 • Drivkraft & samarbeid
 • Mangfold og samhold
 • Framgang & utvikling

Hele forslaget til Ferskvann

Krible design

Krible skriver i sin tolkning av oppgaven:

I arbeidet med utforming av fylkesvåpenet tok vi utgangspunkt i de begrunnelsene som fulgte med de valgte bidragene, i tillegg til juryens vektlegging om at de valgte ideene til det nye fylkesvåpenet ikke tar utgangspunkt i selve sammenslåingen, men søker etter noe som symboliserer det nye Innlandets rike naturressurser, samt et element som uttrykker modernitet og som peker framover – et symbol som viser Innlandet på en god og framtidsrettet måte.

Rent visuelt prøvde vi å kategorisere de fire ideene:

 • Midtdeling i komposisjonen. Stilisert. Streker. Geometrisk.
 • Fristilt symbol, med gjentakelse av et element. Geometrisk.
 • Asymmetrisk komposisjon, med diagonal. Organisk.
 • Symmetrisk komposisjon. Stilisert. Streker. Geometrisk.

(...)Vi har utformet fire ulike retninger på bakgrunn av dette. I prosessen ble vi naturlig nok inspirert av tanker og begrunnelsen på tvers av de ulike ideene, noe som gjenspeiler seg i det resultatet vi har valgt å levere.

Hele forslaget til Krible design (PDF, 14 MB)

Les også:

Vedlegg:

Til toppen