Fra 60 til 90 millioner

 

 

Prisen for sammenslåingen av Hedmark og Oppland er økt til 90 millioner kroner.

Fellesnemnda godkjente onsdag revidert budsjett for 2019, som betyr at Hedmark og Oppland fylkeskommuner må bidra med ytterligere 15 millioner kroner hver for å realisere Innlandet fylkeskommune.

30 millioner på hver

Politikerne vedtok i oktober i fjor et budsjett på 60 millioner kroner, hvor halvparten var midler fra kommunal- og moderniseringsdepartementet. Med pengene fulgte beskjeden om at kostnader ut over de 30 millionene må dekkes av fylkeskommunene selv. Nå må altså de to fylkeskommunene bidra med like mye hver som det departementet har stilt til disposisjon.

Prosjektleder varslet allerede da budsjettet ble vedtatt i fjor at beløpet syntes å være i minste laget, blant annet etter at politikerne kuttet 10 millioner i hans opprinnelige budsjettforslag den gang. Ikke minst ble det uttrykt bekymring for at de avsatte midlene til IKT var knappe.

Halvparten til IKT

I det reviderte budsjettet er IKT-kostnadene økt fra 30,6 til 45,1 millioner kroner, altså halvparten av sammenslåingsbudsjettet. Andre betydelige budsjettposter er politisk virksomhet (møtegodtgjørelse, tapt arbeidsfortjeneste, reisekostnader osv.) med nær 10 millioner, frikjøp av tillitsvalgte med vel 5,1 millioner og kommunikasjon (nettsider, omprofilering, ulike kommunikasjonstiltak, valg 2019 mm.) hvor det er avsatt 11,7 millioner kroner.

Samtidig gir ikke budsjett et komplett bilde av kostnadene. Det er foreløpig ikke kjent hvilke kostnader som kan komme knyttet til overføringen av fylkesvegadministrasjonen fra Statens vegvesen til fylkeskommunen. Det gjøres dessuten et betydelig utredningsarbeid av de ansatte i de to organisasjonene, hvor kostnadene dekkes innenfor fylkeskommunenes ordinære driftsbudsjetter.

Vedlegg:

Til toppen