Fellesnemnda valgte Innlandstrafikk

 

 

Innlandstrafikk blir navnet på kollektivtransporten i Innlandet fra 1. januar 2020.

Innbyggerne i Hedmark og Oppland ble i vår invitert til å delta i en konkurranse om å finne navnet på kollektivtransporten i Innlandet. Til sammen kom det inn om lag 600 forslag.

Juryens konklusjon er at ingen av disse navneforslagene vil fungere, enten på grunn av at de allerede er i bruk eller at det ikke er mulig å registrere navnene som merkevare. Juryen anbefalte derfor å jobbe videre med å finne et navn i samarbeid med en profesjonell partner.

Dette ønsket ikke politikerne i Fellesnemnda. Kjersti Bjørnstad (Sp) fremmet forslag om navnet Innlandstrafikk, noe som ble enstemmig vedtatt.

Til toppen