Etablerer Agenda Innlandet

 

Innlandet fylkeskommune etablerer Agenda Innlandet i samarbeid med NHO, LO og Sparebank 1 Østlandet.

Målet er å arrangere en større Innlandskonferanse årlig, formidle fakta og informasjon om og fra Innlandet, etablere et mulig ambassadørprogram for Innlandet, samt å synliggjøre og fremme Innlandets næringsliv og regioner.

Saken var innom fellesnemnda onsdag, og ble mottatt med entusiasme av politikerne.

Det er et drøyt halvt år til Innlandet fylkeskommune blir etablert. Denne prosessen innebærer utfordringer, men også nye muligheter - i tråd med visjonen for sammenslåingsarbeidet.

For å stå sterkere i møtet med utfordringene og ta rollen i mulighetsrommet er det etablert et samarbeid mellom NHO, LO, Sparebank 1 Østlandet og fylkeskommunen om Agenda Innlandet.

Det er ambisjon om å etablere samarbeid med flere aktører for å sikre bredere forankring og finansiering av satsinger som mange i Innlandet vil ha nytte av. Videre vil det være naturlig at en sørger for dialog med og best mulig samarbeid og samordning med andre viktige aktører i Innlandet, herunder Fylkesmannen og KS.

Vedlegg:

Til toppen