Elevene skal til nærskolen

 

Politikerne har bestemt at elevene i Innlandet må søke seg til nærmeste skole som har det tilbudet de ønsker.

Fellesnemnda behandlet onsdag forskrift om inntak til videregående skole og formidling av læreplass i Innlandet fylkeskommune.

Den lokale forskriften regulerer flere forhold, men den politiske debatten handlet først og fremst om paragraf 8 og fritt skolevalg kontra geografisk styrt skolevalg.

Ulike ordninger

De to fylkene har ulike ordninger i dag, selv om praktiseringen av ordningene ikke er så veldig forskjellig.

I Hedmark må søkerne sette opp nærmeste skole som har det tilbudet de vil søke på som førsteønske. Samtidig avvikes denne regelen i enkelte tilfeller, om søkeren kan begrunne og dokumentere spesielle grunner for det.

Oppland praktiserer fritt skolevalg. Det betyr at søkerne står fritt til å søke inntak på alle skoler i fylket, uavhengig av bosted. Dersom det ikke er tilstrekkelig antall plasser, kan søkeren bli styrt til nærmeste skole som har det utdanningsprogrammet søkeren har søkt. I realiteten er det relativt få som søker seg forbi nærskolen sin.

Prosjektleder anbefalte å videreføre modellen fra Oppland.

Hedmarksmodellen

For Innlandet er det altså Hedmarksmodellen som vil gjelde.

Dette innebærer at søkerne på sitt første ønske må sette opp nærmeste skole som har programområdet/utdanningsprogrammet de ønsker å søke til. Dersom programområdet/ utdanningsprogrammet ikke finnes ved søkers nærskole, står søker fritt til å prioritere skole. Søkerne konkurrerer i tillegg med sine karakterer og rettigheter. Søkere med ungdomsrett prioriteres i inntaket.

Ordningen tilsvarer det som Hedmark har i dag, bortsett fra at paragrafen ikke detaljregulerer bestemmelsen på samme måte som i dagens forskrift. Her foreslås det heller at fylkesrådmannen gis delegert myndighet til å fastsette utfyllende bestemmelser, herunder unntaksbestemmelser og definisjoner av geografisk tilhørighet.

Politiske skillelinjer

Debatten i fellesnemnda synliggjorde de politiske forskjellene. Posisjonspartiene ønsket geografisk styrt skolevalg i frykt for sentralisering og svekking av distriktsskolene, mens Høyre var like tydelig på valgfrihet og fritt skolevalg.

Representantskapet i Innlandet Arbeiderpartiets tok i realiteten valget sist helg, hvor et stort flertall gikk for geografisk styrt inntak.

- Det er viktig at alle skal kunne velge fritt. Med fritt skolevalg er det de med gode karakterer som velger for de med dårlige karakterer. Vi tenker ikke bare på elite, vi tar også ansvar for elevene vi ser slite, sa Anne-Marte Kolbjørnshus (Ap).

Flere fra flertallet fryktet at fritt skolevalg vil kunne skape A- og B-skoler, og at de svakere elevene vil måtte ta til takke med et dårligere tilbud.

- Nærskoleprinsippet gir reell frihet, for alle skolene våre skal være gode skoler, påpekte Ingrid Vaag Endrerud (Ap).

Frihet og frykt

Det var Høyres representanter som tok opp kampen fra talerstolen, uten annen respons enn mange replikker. Under avstemningen fikk de følge av Fremskrittspartiet, Venstre og KrF i Hedmark - totalt 18 stemmer for fritt skolevalg.

- Det sosialistiske flertallet i fellesnemnda fratar elevene våre friheten. Og det redder ingen småskoler at vi fratar 2 prosent av elevene deres frihet. Vi setter forskjellsbehandling i system. De som argumenterer godt for seg kan få gå på en annen skole. Det er en dårlig løsning, mente Kari-Anne Jønnes (H).

Vegard Riseng (H) syntes saken var ufattelig trist.

- Argumentasjonen er at det som er nært alltid er trygt. Vi ser det i høringsinnspillene, hvor frykt er argumentet for nærskole. Men vi skal ikke styre etter frykt, sa han - og minnet om at det er kvalitet det handler om.

- Våre skoler er drømmefabrikker. Jeg frykter knuste drømme, sa han.

Høst- og vinterferie

Fellesnemnda behandlet også prinsippene for skolerute for Innlandet fra og med skoleåret 2020-21. Alle skolene skal ha felles høst- og vinterferie – vinterferie i uke 9 og høstferie i uke 41.

Også på dette området har det vært ulik praksis i Hedmark og Oppland. Hedmark har vinterferie i uke 8 og høstferie i uke 41, mens tilsvarende for Oppland er uke 9 og uke 40.

Fellesnemndas valg, som er i tråd med prosjektleders innstilling, betyr at ferieukene i Innlandet vil være forskjellig fra Oslo og det meste av nye Viken fylkeskommune. Det er i tråd med ønsket til reiselivet i Innlandet.

Vedlegg:

Til toppen