De fleste utdanningstilbudene videreføres i Innlandet - Innlandet fylkeskommune

De fleste utdanningstilbudene videreføres i Innlandet

Klikk for stort bilde 

De fleste av dagens tilbud på de videregående skolene i Hedmark og Oppland blir lyst ut for neste skoleår. Ny struktur i yrkesfagene bidrar til noen endringer.

Fellesnemnda bestemte torsdag å videreføre de fleste utdanningstilbudene på de videregående skolene for neste skoleår.

Noen endringer blir det, hovedsakelig på grunn av ny struktur for yrkesfagene. Den nye strukturen gjelder kun på Vg1 fra skoleåret 2020-2021. Endringene består blant annet i at noen eksisterende tilbud blir endret, og at det kommer til nye tilbud. På Vg2 og Vg3 er tilbudene som lyses ut fra gammel tilbudsstruktur for skoleåret 2020-2021.

Forslaget til hvilke tilbud som skal lyses ut har vært på høring, og innspillene er blant annet vurdert opp mot utviklingen av elevtall og næringslivets behov.

Hvilke tilbud som faktisk settes i gang for skoleåret 2020-2021 er avhengig av antall søkere til de ulike tilbudene. Dette er ikke klart før etter søknadsfristen er gått ut 1. mars 2020.

Tilbud i framtida

Fellesnemnda behandlet også en sak om foreløpig fremtidig tilbudsstruktur.

Den nye yrkesfagstrukturen med økt grad av spesialisering, vil gjøre det mer krevende å tilby alle de nye programområdene i Innlandet i framtida. Dette er på grunn av at Innlandet har negativ utvikling av elevtallet og spredt skolestruktur. Framskrivinger fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at i perioden 2018 til 2027 forventer de en nedgang på 853 personer i aldersgruppen 16-18 år.

- Hva er vi gode på hvor? Vi kan ikke ha alle tilbud alle steder, vi må tørre å prioritere. Skal vi kutte ut noe for å drive med noe annet? sa Anne-Marte Kolbjørnshus (Ap).

Hun la til at skolene i framtiden i langt større grad må skreddersy tilbudet til hver enkelt elev, og fikk støtte fra Kari Anne Jønnes (H) på det.

Normtall

Både Hedmark og Oppland har i dag en normtallsmodell. Den sier noe om minste antall søkere til et tilbud for at det skal settes i gang. En egen sak om normtallsmodell som skal gjelde fra og med inntaket til videregående opplæring skoleåret 2020-2021, vil bli lagt fram for politisk behandling tidlig i 2020.

Fellesnemnda legger vekt på at ny yrkesfagstruktur må være i samsvar med arbeidslivets behov i de ulike regionene.

Forslaget om foreløpig framtidig tilbudsstruktur i Innlandet skal legges til grunn for videre utredningsarbeid. Resultatet av utredningen skal behandles i utvalg for utdanning, som gir sin innstilling til fylkestinget.

Se alle tilbudene på hver enkelt skole (PDF, 458 kB)

Til toppen