Nyheter fra sammenslåingen - Innlandet fylkeskommune

Nyheter fra sammenslåingen

Prosjektleder Tron Bamrud er på plass

  Tron Bamrud hadde sin første arbeidsdag som prosjektleder for sammenslåingen av Hedmark og Oppland til Innlandet fylkeskommune 1. august.

Disse fire ideene går videre

  Juryen har valgt ut fire ideer til fylkesvåpen for Innlandet. Disse ideene går nå videre til tre designbyrå.

Siste innspurt i første fase

  De siste ukene har arbeidsgruppene kartlagt alt de driver med. Vi tok tempen på arbeidsgruppa for HR og kollektivtrafikk.

Egen arbeidsgruppe for veiadministrasjon

  Prosjektledelsen har opprettet arbeidsgruppe for sams veiadministrasjon. Statens vegvesen er invitert inn i gruppa.

Status pågående prosjekter

  Eierskap, IT, arkivløsning og kontorlokaler for sentraladministrasjonen. Dette er noen prosjekter det arbeides for fullt med.

Se alle forslagene til fylkesvåpen

  Til sammen kom det inn 162 forslag.

Nå er det bestemt: Navnet blir Innlandet

    Stortinget har nå vedtatt at navnet blir Innlandet fylkeskommune.

Fra sams til samling

  Politikerne i Innlandet er klare for å ta det fulle og hele ansvaret for fylkesvegene fra 1. januar 2020.

Imponert over engasjementet

  Fristen på forslag til nytt fylkesvåpen for Innlandet gikk ut 31. mai. Engasjementet er stort og det har kommet inn mange spennende innspill.

Fylkeskommunen og kommunene

  Fellesnemnda har vedtatt å sette ned en referansegruppe for samarbeidet mellom kommunene og den nye fylkeskommunen.

Stortinget vil ha grundigere navneprosess

  Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget er ikke fornøyd med regjeringens prosess rundt nye fylkesnavn.

Har du idé til nytt fylkesvåpen?

  Når Hedmark og Oppland fylkeskommuner slår seg sammen til Innlandet fylkeskommune 1. januar 2020, trengs det nytt fylkesvåpen.

Vedtok fem år etter lang debatt

  I dag vedtok fellesnemda omstillingsdokumentet. Politikerne gikk inn for fem års varighet på kompensasjonsordningene for ansatte.

Fra Akershus til Innlandet

  Tron Bamrud skal lede sammenslåingen av Hedmark og Oppland og blir første fylkesrådmann for et samlet Innlandet.

Navnet blir Innlandet

  Hedmark og Oppland blir Innlandet fylkeskommune, slik fylkestingene har vedtatt.

Samlet Innlandet

  Alle 48 kommunene var invitert til dialogmøte torsdag. Det er store forventninger til den nye fylkeskommunen om arbeidsplasser og infrastruktur.

På jakt etter ny identitet

  To fylkesvåpen blir historie og et nytt uttrykk skal samle Innlandet. Nå inviteres alle til å komme med innspill til fylkesvåpen for den nye fylkeskommunen.

11 søkere til fylkesrådmannstillingen

  11 personer vil bli prosjektleder for sammenslåingen av Hedmark og Oppland fylkeskommuner og fylkesrådmann i Innlandet fylkeskommune.

Første møte i arbeidsutvalget

    Arbeidsutvalget som skal lede Hedmark og Oppland sammen til Innlandet fra 2020 hadde sitt første møte torsdag 15. februar.

Prosjektgruppa er nedsatt

    Prosjektgruppa for sammenslåingsprosessen består av ti personer, fem fra hvert fylke.

Til toppen