Nyheter fra sammenslåingen - Innlandet fylkeskommune

Nyheter fra sammenslåingen

Offentliggjøring nivå 3

  Det er møte i ledergruppa 6. mars. Av hensyn til de som har meldt sin interesse for stillingene, blir ledere på nivå 3 offentliggjort 11. mars.

Fritt skolevalg eller ikke?

  Skal det være fritt valg av videregående skole i Innlandet eller ikke? Dette jobber en arbeidsgruppe med, og forslaget de utarbeider, vil bli sendt på offentlig høring i mars.

Delt løsning for Den kulturelle skolesekken

  Alt blir ikke likt i Hedmark og Oppland det første året etter sammenslåingen. Politikerne velger foreløpig å styre utenom endelig organisering av Den kulturelle skolesekken.

Video allmøte 11. februar

    Her kan du se opptak av allmøtet på mandag.

Markerte oppstarten for ny visjon og ny innlandsstrategi

  Strategikonferansen i regi av KS ble starten på arbeidet med en ny visjon og en ny planstrategi for Innlandet.

Politikerne sendte byggesaken tilbake

  Politikerne var verken fornøyde med prislappen eller vurderingene som er gjort for å huse de framtidige ansatte i Innlandet fylkeskommune.

Har du et godt kollektivnavn?

    Hva skal kollektivselskapet i Innlandet hete? Det skal de som bruker bussen få være med på å bestemme.

44 ønsker jobb som seksjonssjef

  Det er 44 ansatte som har meldt sin interesse for de 29 stillingene på nivå 3, seks av dem kommer fra Statens vegvesen.

Politisk behandling kontorlokaler

  Det blir politisk behandling av kontorlokaler for sentraladministrasjonen i fellesnemda 13. februar. Saksdokumentene ser du her.

Administrativ organisering besluttet

  Organisering av nivå 3, samt prosess for innplassering av ledere er nå klar. De som står på utvalgslista kan melde sin interesse for lederstillingene senest 4. februar.

Revidert forslag organisering nivå 3

  Selv om selve drøftingsmøte ble utsatt til 29. januar, ble det gjennomført møte mellom prosjektleder og de fellestillitsvalgte 23. januar.

Avtale underskrevet i Innlandet

  Denne uka ble avtale mellom Innlandet fylkeskommune og Statens vegvesen underskrevet av prosjektleder i Innlandet fylkeskommune, Tron Bamrud, vegdirektør Terje Moe Gustavsen og regionvegsjef Per Morten Lund.

Endring i framdriftsplan

  Som følge av at drøftingsmøte med de tillitsvalgte er utsatt, blir det endringer i framdriftsplanen for rekruttering av ledere på nivå 3.

Drøftingsmøte utsatt

  Den planlagte drøftingen av forslag til organisering og prosess for innplassering av ledere på nivå 3 er utsatt til 29. januar.

Innplassering av ledere nivå 3

  Her kan du se forslag til organisering på nivå 3, samt stillingsbeskrivelsene før drøfting.

Avtale om overføring av ansatte fra vegvesenet

  Politikerne har ingen innvendinger til avtalen om overføring av ansatte fra Statens vegvesen til Innlandet fylkeskommune.

Stort engasjement

  Cirka 500 ansatte fra Hedmark og Oppland fylkeskommuner, samt Statens Vegvesen, har deltatt på arbeidsverksted.

Samarbeidsmodell med kommunene

  Hvordan skal Innlandet fylkeskommune samarbeide med de 46 kommunene i den nye regionen? Det endelige svaret kommer først etter valget til høsten.

Møtereferat - prosjektgruppa arbeidsplassutforming

  Her finner du møtereferat, dokumenter og rapporter fra prosjektgruppa for arbeidsplassutforming i sentraladministrasjonen.

En liten julehilsen - og litt om veien videre

  Vi nærmer oss nå siste året før Oppland og Hedmark skal bli til Innlandet. Noe slikt vekker sikkert mange følelser i oss – herunder spenning og uro.

Til toppen