Nyheter fra sammenslåingen - Innlandet fylkeskommune

Nyheter fra sammenslåingen

Ap fortsatt størst - Sp valgvinner

  Arbeiderpartiet er fortsatt størst i Innlandet, mens Senterpartiet er valgvinner i Hedmark og Oppland som på landsbasis.

Hva skal Innlandet satse på?

  Kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med planstrategien er klar. Nå kan du si din mening.

Satte bioøkonomien på dagsorden

  Kan Innlandet redde verden? Og hvilke grep må tas for å realisere potensialet knyttet til bioøkonomi?

Fellesnemnda valgte Innlandstrafikk

  Innlandstrafikk blir navnet på kollektivtransporten i Innlandet fra 1. januar 2020.

Elevene skal til nærskolen

  Politikerne har bestemt at elevene i Innlandet må søke seg til nærmeste skole som har det tilbudet de ønsker.

Åpner for større fleksibilitet for vegansatte

  Politikerne åpner for at flere medarbeidere fra Statens vegvesen kan få bli på Lillehammer.

Innlandet - eventyrlige muligheter

  Et fylke med sterke røtter og store drømmer, med en ledende posisjon innen teknologi, industri, landbruk og reiseliv.

Alle valglistene godkjent

  Fylkesvalgstyret har godkjent alle innkomne listeforslag foran fylkestingsvalget til høsten.

Innspill om Innlandets transportutfordringer

    Arbeidsutvalget har vedtatt høringsinnspill til Nasjonal transportplan for 2022-33. Innspillet følger opp tidligere felles politikk fra de to fylkeskommunene på dette området.

Hvordan skal vi bygge Innlandet?

  Det grønne skiftet, kollektivtrafikk og IT-infrastruktur går igjen blant innspillene til visjon og satsingsområder for Innlandet.

Tar kvinnene på alvor

  Innlandet skal slettes ikke være bare for menn. Kvinnene blir i flertall på arbeidsverkstedet «Vi bygger Innlandet».

Rehabilitering - ikke nybygg

  Politikerne gir klarsignal til å starte arbeidet med å rehabilitere fylkeshusene på Hamar. Totalkostnaden for byggeprosjektet blir over 400 millioner kroner.

Etablerer Agenda Innlandet

  Innlandet fylkeskommune etablerer Agenda Innlandet i samarbeid med NHO, LO og Sparebank 1 Østlandet.

Fra 60 til 90 millioner

    Prisen for sammenslåingen av Hedmark og Oppland er økt til 90 millioner kroner.

Felles TT-ordning for Innlandet

  Arbeidsutvalget har vedtatt å sende forslag til felles TT-reglement for Innlandet ut på høring. Høringsfrist er 16. mai.

Høring: Felles skolerute for Innlandet

  Nå kan du si din mening om blant annet skoleårets start og slutt og når det skal være ferier. Høringsfristen er 12. april.

Disse blir seksjonssjefer

  Nå er 25 nye ledere i Innlandet fylkeskommune innplassert.

Høring: Vil du ha fritt skolevalg eller ikke?

  Nå kan du si din mening om lokal forskrift for inntak og formidling. Høringsfristen er onsdag 24. april.

Disse blir seksjonssjefer

  Etter en grundig og omfattende prosess er nå ledere på nivå 3 på plass.

Partnerskap på høring

  Fylkespolitikerne er opptatt av å videreføre det gode samarbeidet med kommunene når dagens to fylker slås sammen til Innlandet fylkeskommune fra årsskiftet.

Til toppen