Nyheter fra sammenslåingen

Disse fire ideene går videre

  Juryen har valgt ut fire ideer til fylkesvåpen for Innlandet. Disse ideene går nå videre til tre designbyrå.

Se alle forslagene til fylkesvåpen

  Til sammen kom det inn 162 forslag.

Fra sams til samling

  Politikerne i Innlandet er klare for å ta det fulle og hele ansvaret for fylkesvegene fra 1. januar 2020.

Imponert over engasjementet

  Fristen på forslag til nytt fylkesvåpen for Innlandet gikk ut 31. mai. Engasjementet er stort og det har kommet inn mange spennende innspill.

Har du idé til nytt fylkesvåpen?

  Når Hedmark og Oppland fylkeskommuner slår seg sammen til Innlandet fylkeskommune 1. januar 2020, trengs det nytt fylkesvåpen.

Vedtok fem år etter lang debatt

  I dag vedtok fellesnemda omstillingsdokumentet. Politikerne gikk inn for fem års varighet på kompensasjonsordningene for ansatte.

Navnet blir Innlandet

  Hedmark og Oppland blir Innlandet fylkeskommune, slik fylkestingene har vedtatt.

Samlet Innlandet

  Alle 48 kommunene var invitert til dialogmøte torsdag. Det er store forventninger til den nye fylkeskommunen om arbeidsplasser og infrastruktur.

På jakt etter ny identitet

  To fylkesvåpen blir historie og et nytt uttrykk skal samle Innlandet. Nå inviteres alle til å komme med innspill til fylkesvåpen for den nye fylkeskommunen.

Første møte i arbeidsutvalget

    Arbeidsutvalget som skal lede Hedmark og Oppland sammen til Innlandet fra 2020 hadde sitt første møte torsdag 15. februar.

Prosjektgruppa er nedsatt

    Prosjektgruppa for sammenslåingsprosessen består av ti personer, fem fra hvert fylke.

Nye oppgaver til fylkeskommunene

  Ekspertutvalget flytter oppgaver verdt 24 milliarder fra staten til fylkeskommunene. Flere statlige virksomheter legges ned.

Skal lede fellesnemnda

  Fylkesordfører Even Aleksander Hagen skal lede arbeidet i fellesnemnda. Fylkesrådsleder i Hedmark, Per-Gunnar Sveen, er nestleder.

Til toppen