Nyheter fra sammenslåingen - Innlandet fylkeskommune

Nyheter fra sammenslåingen

Satsing på musikk, bredbånd og fylkesveger

Musikk i Innlandet blir etablert allerede i 2020. Rammen til fylkesveginvesteringer økes med 100 millioner kroner i 2020. Dessuten settes det av 10 millioner kroner til bredbånd.

Pusser opp fylkeshuset fra 2021

  Fagmiljøene i Innlandet fylkeskommune skal samlokaliseres på Hamar og Lillehammer i løpet av 2020. Fra 2021 skal de ansatte på Hamar over i midlertidige lokaler på grunn av rehabilitering.

Tviler på reversering av regionreformen

  Fylkesordfører i Innlandet Even Aleksander Hagen mener det er bedre å bygge et nytt fylke det er godt å bo i enn å jobbe for reversering av fylkessammenslåingen.

Viderefører spisset toppidrett

  Tre videregående skoler i Innlandet tilbyr spisset toppidrett. Tilbudet blir foreslått videreført av fylkesutvalget til tross for prosjektleders forslag om å avvikle.

Regional fagkonferanse i tre byer

  Nå kan du si din mening om Innlandsstrategien. Første by ut er Elverum 9. januar.

Et budsjett for omstilling

  Innlandets første budsjett er klart. Budsjettet bærer preg av omstillingsprosessen som pågår, og det er flere usikkerhetsfaktorer foran politikernes behandling av budsjettet.

Retningslinjer for geografisk styring av skolevalg

  Politikerne har bestemt at nærskoleprinsippet skal gjelde for skolevalg - nå kommer retningslinjene knyttet til dette.

Her er plattformen til politisk ledelse

  De to styrende partiene i Innlandet fylkeskommune - Arbeiderpartiet og Senterpartiet - har nå offentliggjort sin politiske plattform.

Slik skal Innlandet styres

Even Aleksander Hagen er valgt til Innlandets første fylkesordfører, med Aud Hove som varaordfører.

Slik ser ordførerkjedet ut

Nå er Innlandets fylkesordførerkjede ferdig. Håndverkere og materialer er hentet lokalt.

Klart budskap til Stortinget

  Regionreformen gir store utfordringer for Innlandet, blant annet på grunn av manglende finansiering av de nye oppgavene. Det er budskapet fra Hedmark og Oppland fylkeskommuner på vegne av nye Innlandet i høringen på statsbudsjettet.

Ingen avklaring om ny vegadministrasjon

  Det står ingenting i statsbudsjettet om de økonomiske rammene for oppgavene fylkeskommunen overtar fra Statens vegvesen. – En helt uholdbar situasjon, sier påtroppende fylkesordfører i det nye Innlandet Even Aleksander Hagen.

Vil bygge ny mjøsbru i tre

    En ny mjøsbru i tre blir neste kapittel i innovativ bruk av tre i Norge. Det er ønsket til Fylkesmannen i Innlandet, Oppland fylkeskommune og Hedmark fylkeskommune.

De fleste utdanningstilbudene videreføres i Innlandet

  De fleste av dagens tilbud på de videregående skolene i Hedmark og Oppland blir lyst ut for neste skoleår. Ny struktur i yrkesfagene bidrar til noen endringer.

Vil ha Innlandet som én rovviltregion

  Fellesnemnda ønsker at forvaltningsregionen for rovvilt skal sammenfalle med grensene for Innlandet fylke.

Samarbeid med idrett og friluftsliv

    Innlandet fylkeskommune inngår partnerskapsavtale med faste samarbeidspartnere innen idrett og friluftsliv.

Partnerskap med kommunene

  Innlandet fylkeskommune vil inngå et forpliktende samarbeid med kommunene, etter modellen som er blitt praktisert i Oppland.

Tannlegevakt i Innlandet

  Det vil ikke bli etablert fylkeskommunal tannlegevakt i Innlandet. Deler av Oppland har i dag en tannlegevaktordning, som driftes av fylkeskommunen sammen med private tannleger. Hedmark har hatt en tilsvarende ordning tidligere, som ble avviklet i 2015.

Her er Innlandets første fylkesting

  Finopptellingen av stemmer etter fylkestingsvalget er avsluttet, og ikke uten overraskelser. Se hvem som skal sittet i Innlandets første fylkesting.

Ap og Sp styrer Innlandet sammen

    Arbeiderpartiet og Senterpartiet skal styre Innlandet sammen de neste fire årene, med Even Aleksander Hagen (Ap) som fylkesordfører.

Til toppen