Nyheter fra sammenslåingen

Slik ser ordførerkjedet ut

Nå er Innlandets fylkesordførerkjede ferdig. Håndverkere og materialer er hentet lokalt.

Klart budskap til Stortinget

    Regionreformen gir store utfordringer for Innlandet, blant annet på grunn av manglende finansiering av de nye oppgavene. Det er budskapet fra Hedmark og Oppland fylkeskommuner på vegne av nye Innlandet i høringen på statsbudsjettet.

Partnerskap med kommunene

  Innlandet fylkeskommune vil inngå et forpliktende samarbeid med kommunene, etter modellen som er blitt praktisert i Oppland.

Tannlegevakt i Innlandet

  Det vil ikke bli etablert fylkeskommunal tannlegevakt i Innlandet. Deler av Oppland har i dag en tannlegevaktordning, som driftes av fylkeskommunen sammen med private tannleger. Hedmark har hatt en tilsvarende ordning tidligere, som ble avviklet i 2015.

Her er Innlandets første fylkesting

  Finopptellingen av stemmer etter fylkestingsvalget er avsluttet, og ikke uten overraskelser. Se hvem som skal sittet i Innlandets første fylkesting.

Satte bioøkonomien på dagsorden

  Kan Innlandet redde verden? Og hvilke grep må tas for å realisere potensialet knyttet til bioøkonomi?

Elevene skal til nærskolen

  Politikerne har bestemt at elevene i Innlandet må søke seg til nærmeste skole som har det tilbudet de ønsker.

Innlandet - eventyrlige muligheter

  Et fylke med sterke røtter og store drømmer, med en ledende posisjon innen teknologi, industri, landbruk og reiseliv.

Fellesnemnda valgte Innlandstrafikk

    Innlandstrafikk blir navnet på kollektivtransporten i Innlandet fra 1. januar 2020.

Hvordan skal vi bygge Innlandet?

  Det grønne skiftet, kollektivtrafikk og IT-infrastruktur går igjen blant innspillene til visjon og satsingsområder for Innlandet.

Etablerer Agenda Innlandet

  Innlandet fylkeskommune etablerer Agenda Innlandet i samarbeid med NHO, LO og Sparebank 1 Østlandet.

Fra 60 til 90 millioner

    Prisen for sammenslåingen av Hedmark og Oppland er økt til 90 millioner kroner.

Endelig politisk organisering

  Fellesnemnda har vedtatt endelig politisk organisering av Innlandet fylkeskommune, inkludert råd og utvalg.

Innlandet har fått sitt fylkesvåpen

      Politikerne enige med juryen: "Kommunikasjon og knutepunkt" er riktig fylkesvåpen for Innlandet.

Dette er de nye oppgavene

  Fylkekommunene får nye oppgaver på flere områder, men mye skal fortsatt utredes videre.

Hvor går Innlandet?

  Nå starter arbeidet med å legge ambisjonen for Innlandet, med oppstart av visjonsprosess og arbeidet med den første regionale planstrategien.

Kollektivorganisering i Innlandet

  Kollektivtrafikken i Innlandet fylkeskommune skal organiseres som en fagenhet i fylkeskommunen, slik det er i Oppland i dag.

Juryen har tatt sitt valg

En enstemmig jury har valgt å innstille Ferskvann reklamebyrå sitt forslag «Kommunikasjon og knutepunkt»/«F3» til fylkesvåpen for Innlandet fylkeskommune.

Fylkesvåpen for Innlandet

Ett av disse 12 forslagene blir fylkesvåpen for Innlandet fylkeskommune.

Tron Bamrud er på plass

    Tron Bamrud hadde sin første arbeidsdag som prosjektleder for sammenslåingen av Hedmark og Oppland til Innlandet fylkeskommune 1. august.