Millioner til DKS

Hovedutvalg for kultur har i dag viderefordelt 5 900 000 kroner til Den kulturelle skolesekken i Innlandet. 

Klikk for stort bilde Mostphotos DKS gir alle elever, uavhengig av sosioøkonomiske forhold og bosted, opplevelser og erfaringer med kunst av høy kvalitet.

66 000 mer enn i fjor

Rammen for skoleåret 2022/2023 på 5 900 000 kroner, er 66 000 kroner mer enn for fjoråret.

- DKS er en bra ordning der barn og unge får oppleve ulike kunstuttrykk, som de kanskje ellers ikke ville fått oppleve. Det er gode ting å ha med seg, sier leder for hovedutvalg for kultur, Kjerstin Lundgård (Ap).

- Vi skulle gjerne hatt enda mer penger å fordele, men dette er midler vi får fra departementet, og det er små endringer i tildelingen, sier hun videre.

Ulike modeller

Tildeling av spillemidler til kommunenes arbeid med DKS følger fordelingsnøkkelen som høsten 2021 ble vedtatt innført over to år.

Oppland og Hedmark fylkeskommuner benyttet ulike modeller, slik at innføring av felles fordelingsnøkkel medførte merkbare endringer i tildelingsbeløp for mange kommuner.

Til toppen