Midlertidig bru før jul

Fylkesutvalget vil ha på plass en midlertidig bru på Tretten så raskt som mulig, helst før jul.

Parallelt med planlegging av midlertidig bru, skal fylkeskommunen starte planleggingen av ny permanent bru.

Det bestemte politikerne i fylkesutvalget tirsdag.

Økonomiske konsekvenser

Slik så det ut ved Tretten bru 10. september. - Klikk for stort bildeSlik så det ut ved Tretten bru 10. september. Innlandet fylkeskommune Utgifter til opprydding og andre utgifter knyttet til brokollapsen, vil komme på rundt 50 millioner kroner.

20 millioner kroner hentes fra flom- og naturskadefond, 15 millioner kroner tas fra resultatfond fylkesveger, mens de siste 15 millioner kronene hentes fra TT-fondet (tilrettelagt transport).

I tillegg kommer kostnader til ekstraordinær skoleskyss og tilrettelegging og rehabilitering av det øvrige fylkesvegnettet som følge av økt belastning på grunn av omkjøringen.

Tas ikke fra TT-brukere

Både Bjørnar Tollan Jordet (SV) og Truls Gihlemoen (FrP) stilte spørsmål om dette vil gå utover brukere av tilrettelagt transport.

Fylkeskommunedirektør Tron Bamrud forsikret om at det er nok penger på fondet til at det ikke vil bli noe problem for TT-brukere.

Andre konsekvenser

Tretten bru ligger i et fuglefredningsområde med nasjonal verdi. Inngrep ved riving og bygging kan gi varige skader på vassdraget.

Risikoen for skader på vassdraget øker med stor vannføring.

At brua ble borte, fører også til store utfordringer for næringsliv og innbyggere på Tretten.

Tre alternativer

Med alle mulige konsekvenser i mente, har fylkeskommunedirektøren sett på tre mulige løsninger:

  • nullalternativet (ikke gjøre noe)
  • bygge ny bru
  • bygge midlertidig bru først og så ny bru

For innbyggerne og næringslivet på Tretten har det store negative konsekvenser å være uten bru over lang tid.

Derfor anbefaler fylkeskommunedirektøren at det først settes opp en midlertidig bru, samtidig som fylkeskommunen starter planleggingen av en permanent bru.

Vannstanden er nå historisk lav, og derfor er det gunstig å få på plass en midlertidig bru før jul, mener Bamrud.

Å få på plass den permanente brua vil ta opp mot tre år.

Finansiering av midlertidig bru og ny permanent bru skal innarbeides i økonomiplan 2023 – 2026. Fylkeskommunedirektør Tron Bamrud anslår at alle kostnadene ved midlertidig bru vil være på rundt 50 millioner kroner. Ny bru er anslått til å koste 200 millioner kroner.

Forventninger til staten

Fylkeskommunen vil fortsette arbeidet med å avklare hvor mye staten skal dekke av utgiftene til ny bru, riving av den ødelagte brua og bygging av midlertidig bru.

- Arbeiderpartiet fra Innlandet vil være tydelige overfor våre egne folk om at vi forventer at staten bidrar økonomisk i en slik ekstraordinær situasjon, sa Hans Kristian Enge og fremmet et tilleggforslag om dette på vegne av Ap.

Politisk behandling

Fylkeskommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. Det samme ble Arbeiderpartiets tilleggsforslag om forventninger til at staten bidrar.

Les sakspapirene PS 106/2022

Bakgrunn

Mandag 15. august falt Tretten bru over Gudbrandsdalslågen på fylkesveg 254 ned.

Heldigvis ble ingen skadet i hendelsen, men en viktig vegforbindelse mellom øst og vest i Gudbrandsdalen ble borte.

Til toppen