Midler til helseteknologi og innovasjon - Innlandet fylkeskommune

Midler til helseteknologi og innovasjon

HelseINN får 1,5 millioner kroner til to satsingsområder knyttet til VR og innovasjon.

Lege med vr-briller øver på å behandle pasient  - Klikk for stort bilde Mostphotos Det vedtok et enstemmig hovedutvalg for næring onsdag.

Les mer om HelseINN (sak 7/21) 

VR i helsevesenet

Det første satsingsområdet er knyttet til bruk av virtual reality (VR) og augmented reality (AR) i helsevesenet.

HelseINN har etablert et samarbeid med VR-klyngen VRINN og sentrale miljøer i Sykehuset Innlandet. Disse har tatt i bruk VR til både opplæring og behandlingsformål.

I tillegg har HelseINN et prosjekt gående i samarbeid med Fagskolen Innlandet. Målet med samarbeidet var å utvikle en virtuell versjon av e-helselaben for velferdsteknologi på Terningen Arena i Elverum.

Prosjektet er nå i en testfase hvor de utforsker hvilke justeringer som skal til for at løsningen skal være et nyttig verktøy til bruk i undervisning og opplæring.

Forskning, innovasjon og utvikling

Det andre satsingsområdet er knyttet til forskning, innovasjon og utvikling (FoUI).

Høsten 2020 lanserte HelseINN et akseleratorprogram for bedrifter som vil styrke arbeidet sitt med FoUI. Formålet med programmet er blant annet å styrke bedriftenes evne til å lykkes med FoUI-søknader.

Basert på erfaringer og tilbakemeldinger, ønsker HelseINN å videreutvikle akseleratorprogrammet. En viktig det av programmet vil være å koble behovet til kommuner og sykehus med bedrifter som kan være med å løse utfordringene.

- Løfter Innlandet inn i en ny tid

Fylkeskommunedirektøren skriver i sin vurdering at HelseINN vil være viktig for å løfte Innlandet inn i en ny tid innen velferdsteknologi og e-helse, hvor nye, effektive løsninger vil være med på å løse fremtidige utfordringer.

Han mener også at prosjektet kan være med på å stimulere til utvikling av nye arbeidsplasser i fylket.

Fakta om HelseINN

HelseINN jobber med innovasjon og samskaping for bedre folkehelse.

Nettverket består av over femti medlemsvirksomheter: 14 kommuner, Sykehuset Innlandet, Nav, akademia i tillegg til en rekke private bedrifter og frivillige organisasjoner.

Målet er å bidra til et bedre folkehelsetilbud og mer bærekraftige helsetjenester.

Til toppen