Midler til forskning og tennis

Innlandet fylkeskommune gir penger til forskningsprogrammet Oppdrag Mjøsa og Davies cup i tennis.

Mjøsa med Tingnes og Toten i bakgrunnen. - Klikk for stort bildeMjøsa med Tingnes og Toten i bakgrunnen. Mostafa Pourbayat Det vedtok fylkesutvalget tirsdag.

Det er NTNU som har tatt initiativet til Oppdrag Mjøsa. Programmet skal være et verktøy for å tilrettelegge for verdiskapning, bedre vannkvalitet, drikkevannskvalitet og matkvalitet og for å opprettholde miljøverdiene i Mjøsa.

Oppdrag Mjøsa har flere delmål, som blant annet dreier seg om kulturminner, formidling av kunnskap, komplett digital terrengmodell av innsjøen og nye metoder og teknologi for effektiv kartlegging, undersøkelse og overvåkning av innsjøer.

Dermed vil programmet ha stor overføringsverdi til andre innsjøer.

- Ekstremt viktig kunnskap

Fylkeskommunedirektør Tron Bamrud mener Oppdrag Mjøsa både vil gi verdiskapning i Innlandet og verdifull kunnskap og kompetanse om Norges største innsjø og hvordan vi skal forvalte denne ressursen.

Dette var politikerne i fylkesutvalget enige i og fylkeskommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

- Denne saken handler egentlig både om bærekraft, økosystemer og hvordan bruke dette viktige vassdraget som Mjøsa er for framtida. Dette er ekstremt viktig kunnskap, som vi også kan nyttiggjøre oss av i andre sammenhenger, sa Hans Kristian Enge (Ap).

Støtte for to år

Programmet skal i utgangspunktet pågå fra 2023 til 2027.

Oppdrag Mjøsa får 1,5 millioner kroner for 2022 og 1,5 millioner kroner for 2023, med forbehold om at det er dekning for støtten i budsjettet for neste år. Pengene skal gå til prosjektledelse.

Innlandet fylkeskommune inngikk en samarbeidsavtale med NTNU i mai 2022.

Les mer om samarbeidsavtalen

Les sakspapirene PS 89/2022

Davies cup i tennis

Lillehammer Olympiapark AS arrangerer Davies cup i tennis i Håkons hall i september. Der skal Norge spille kamper mot India.

Davies cup er det nest øverste nivået i tennisens VM. Hvordan Norge gjør det i Håkons hall vil være avgjørende for Norges muligheter til å spille på høyeste nivå i mars 2023.

Olympiaparken har flest arrangementer på vinterstid. Fylkeskommunedirektøren mener det er positivt at Olympiaparken jobber for å øke aktiviteten på sommerstid fordi det vil gi en større regional verdiskapning.

Politikerne i fylkesutvalget er enig og bevilger 200 000 kroner til gjennomføringen av Davies cup.

- Inkludere unge

- Nå har vi en unik mulighet til å se tennis på høyt nivå live, sa Mona Cicilie Stormoen (Ap), og la til at det er rekordhøy medlemsvekst i tennismiljøene også i Innlandet.

Medlemsveksten er størst blant de yngste.

Hun fremmet derfor et tilleggsforslag på vegne av Arbeiderpartiet om at Olympiaparken skal finne en måte å inkludere barn og unge på i arrangementet.

Tilleggsforslaget ble også enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS 90/2022

Til toppen