Midler til 14 vassdragstiltak - Innlandet fylkeskommune

Midler til 14 vassdragstiltak

Sør-Aurdal kommune får 60 000 kroner for å etablere blant annet tursti og gapahuk ved Begna elv i Bagn sentrum.

Tilskuddordningen skal bidra til at innbyggerne kan bruke vassdragsnære områder på fritiden. - Klikk for stort bildeTilskuddordningen skal bidra til at innbyggerne kan bruke vassdragsnære områder på fritiden. Mostphotos Dette er ett av 14 tiltak som får fylkeskommunale vassdragsmidler for 2021. Alle som søkte, fikk midler.

Vedtaket i fylkesutvalget tirsdag var enstemmig.

Finn sakspapirene PS 57/2021

Formålet med tilskuddordningen er å bidra til tiltak rettet mot innbyggernes fritidsbruk av vann og vassdragsnære områder i hele fylket.

Både offentlige aktører, privatpersoner og lag og foreninger kan søke.

Midlene kan brukes både til planlegging og gjennomføring av tiltak. Når tiltak ellers blir vurdert som likeverdige, vil de tiltakene som kommer flere til gode bli prioritert framfor tiltak som kommer færre til gode.

Her er de 14 tiltakene som får vassdragsmidler 2021:

Vassdragsmidler 2021
Søker Prosjekt Kroner
Engerdal kommune Opprusting av bålplass, etablering av brygge og badeanlegg ved badestranda på Drevsjø 52 000
Sollia bygdeutvalg Skøytebane på Setningen 55 000
Atna fiskeforening Stakerydding på Atnsjøen 55 000
Stor-Elvdal kommune Videreutvikling av Kjemsjøen friluftsområde og badeplass 60 000
Glomma fiskeforening Opprusting av gapahuker og fiskeplasser langs Glomma nord for Koppang 35 000
Nord-Odal kommune Opprydding og mudring ved badeplass i Sand sentrum 60 000
Landbrukskontoret for Våler og Åsnes Sette i stand Kynndammen - forprosjekt 60 000
Eikeberget og Fjøserberget grunneierlag Rehabilitering av Fløterbrakka ved innsjøen Nugguren, Brandval, Kongsvinger kommune 21 150
Austmarka vestre utmarkslag Utsetting av fisk, innkjøp av båt og livbøye - Sætertjennet, Kongsvinger kommune 22 260
Naturvernforbundet Vassdragstreff i Vågå 10 000
Lesjaskogvatnet fiskeforening Slåing av gress i Lesjaskogvatnet 55 000
Øyer kommune Tilrettelagt badeplass i Øyer sentrum - utredningsarbeid 55 000
Sør-Aurdal kommune Etablering av bl. a. tursti og gapahuk ved Begna elv i Bagn sentrum 60 000
Hunnselvas venner Infotavler langs Hunnselvvassdraget og ved skolene, Raufoss 30 000
Til toppen