- Ikke legg ned Granheim lungesykehus! - Innlandet fylkeskommune

- Ikke legg ned Granheim lungesykehus!

Er det riktig å legge ned et lungesykehus midt i en pandemi? Nei, mener fylkesutvalget.

Lege undersøker en mann med stetoskop - Klikk for stort bilde Mostphotos Fylkesutvalget vedtok tirsdag å sende et høringsinnspill til Sykehuset Innlandet, der de ber om at behandlingstilbudet på Granheim lungesykehus i Gausdal opprettholdes.

- Innlandet fylkeskommune mener det er et uheldig tidspunkt å legge ned Granheim lungesykehus på, all den tid vi fortsatt står i en pandemi, sa Kjersti Bjørnstad (Sp) da hun la fram forslaget til høringsinnspill på vegne av ni partier.

Venstre var det eneste partiet som ikke ønsket å stille seg bak uttalelsen.

Færre døgnplasser

De ni gruppelederne som har signert høringsinnspillet skriver at løsningen Sykehuset Innlandet ønsker, medfører en betydelig reduksjon av døgnplasser til pasienter med behov for lungerehabilitering.

I tillegg peker de på at selv om langtidsvirkningene av koronautbruddet ennå ikke er fullt ut kjent, viser erfaringene til nå at de personene som blir dårligst av korona får et stort behov for spesialisert rehabilitering og oppfølging i etterkant.

Granheim lungesykehus er en avdeling i Sykehuset Innlandet og inngår i spesialisttilbudet til lungesyke i Norge. Styret i Sykehuset Innlandet bestemte i fjor høst å flytte lungerehabilitering fra Granheim til Lillehammer sykehus.

Initiativ fra Rødt

Det var Maria Nilsen Aksberg fra Rødt som fremmet en interpellasjon i fylkestinget 10. februar, der hun spurte fylkesordfører Even Aleksander Hagen om han vil sørge for at det sendes innspill fra fylkestinget om Granheim.

Hagen foreslo i sitt svar til Aksberg at fylkestinget delegerer til fylkesutvalget å formulere en uttalelse. De gruppelederne som ikke sitter i fylkesutvalget, ble invitert til å bidra i arbeidet.

Høringsuttalelsen ble enstemmig vedtatt i fylkesutvalget.

Les hele høringsinnspillet:

Granheim lungesykehus - uttalelse fra Innlandet fylkeskommune (PDF, 92 kB)

Til toppen