Elrond kan bli gratis - Innlandet fylkeskommune

Elrond kan bli gratis

I revidert statsbudsjett foreslår regjeringen at ferjestrekningen på Randsfjorden blir gratis.

Randsfjordferja Elrond går mellom Tangen og Horn i Gran kommune. - Klikk for stort bildeRandsfjordferja Elrond går mellom Tangen og Horn i Gran kommune. Kari Hermanrud Det gleder fylkesordfører Even Aleksander Hagen.

- Det er positivt at vår ene ferje, Elrond, blir inkludert i denne nasjonale satsingen, sier han.

Små ferjestrekninger

Randsfjordsambandet er én av cirka 30 ferjestrekninger i Norge med under 100 000 passasjerer i året, som regjeringen foreslår skal inn i en gratisordning.

Ferja Elrond går på Randsfjorden mellom Tangen og Horn og forbinder fylkesveg 34 med fylkesveg 245. Dette er den eneste ferjestrekningen Innlandet fylkeskommune har ansvaret for.

Rammetilskudd

Ifølge forslaget til regjeringen, skal midlene fordeles over rammetilskuddet til de aktuelle fylkeskommunene. Fordelingsnøkkelen er basert på tapte inntekter den enkelte fylkeskommune vil få ved å innføre ordningen.

Det er ikke avklart nøyaktig hvordan fylkeskommunen blir kompensert. Det skal samferdselsdepartementet komme tilbake til.

- Siden dette er frie midler fra staten, er det opp til Innlandet fylkeskommune å se på hvordan vi skal få til dette. Nå er det gitt nasjonalt signal om at dette skal være en satsing, og det ønsker vi å få til, sier fylkesordføreren.

Vedtak i juni

Det er Stortinget som skal behandle og vedta revidert nasjonalbudsjett. Det skjer i slutten av juni.

Mer informasjon finner du på regjeringen.no

Til toppen