– E6 i Gudbrandsdalen må fullføres nå!

Det er beskjeden fra E6 Toppforum Gudbrandsdalen i et brev til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen. - Klikk for stort bildeFylkesordfører Even Aleksander Hagen. Innlandet fylkeskommune Fylkesordfører Even Aleksander Hagen er leder i E6 Toppforum Gudbrandsdalen.

– Vi krever at planlegging av E6 Øyer – Otta fullføres i samsvar med forutsetningene i planprogrammet, slik at helhetlig, effektiv og trafikksikker bygging av E6 i Gudbrandsdalen kan komme i gang så fort som mulig, sier han.

Vil redusere standard

Bakgrunnen for saken er at Nye Veier, som overtok ansvaret for planlegging og utbygging av E6 i Gudbrandsdalen i 2019, mener at den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i prosjektet er for dårlig. Dermed foreslår Nye Veier blant annet redusert standard på E6, mindre utbygging av lokalveg og mindre flomforebygging.

– E6 er landets viktigste nord-sør-forbindelse. Vi mener derfor det blir feil med ensidig vektlegging av samfunnsøkonomisk lønnsomhet i prioriteringen av prosjekter. Hensynet til samfunnssikkerhet, god trafikksikkerhet og muligheter for lokal og regional bosetting og næringsutvikling må også vektlegges i det totale bildet, sier Hagen.

Les brevet

Brevet til samferdselsministeren er underskrevet av fylkesordføreren, alle ordførerne i Gudbrandsdalen, Guttorm Tysnes regionleder i Norges Lastebileierforbund region Innlandet, Birgitte Bay fra Midt-Gudbrandsdal næringsforening og André Winje Arntzen fra Sparebank 1 Gudbrandsdalen.

Les hele brevet til samferdselsministeren (PDF, 176 kB)

Til toppen