Dagsturhytter i alle kommuner - Innlandet fylkeskommune

Dagsturhytter i alle kommuner

Innlandet fylkeskommune tar ledelsen i et prosjekt for å få bygget dagsturhytter i alle kommuner i fylket.

Klikk for stort bilde Mostafa Pourbayat Fylkesutvalget vedtok tirsdag å sette i gang et forprosjekt.

Målet med prosjektet er å bygge en dagsturhytte i alle kommuner i Innlandet innen 2025. Dette er for å legge til rette for friluftsliv som et lavterskeltilbud for alle.

Samarbeid

Innlandet fylkeskommune bruker 17,1 millioner kroner fra spillemidlene (tippemidler) på prosjektet.

Neste trinn er at fylkeskommunen sender søknad om støtte på 14,3 mill kroner til både Sparebankstiftelsen Hedmark og Sparebankstiftelsen DNB.

Det er estimert en kostnad for kommunene på til sammen 3,5 millioner kroner. Kommunene skal eie og drifte hyttene. Dessuten skal de bidra med tomt og tilrettelegging av den.

Ideen om dagsturhytter kom fra tidligere Sogn og Fjordane fylke, der det i løpet av en tre-års periode er satt opp hytte i hver av de 26 kommunene.

Oppgradering

Høyre, FrP og KrF la fram et alternativt forslag som blant annet åpnet for at flere stiftelser kan være involvert i prosjektet. Dessuten mener de at det også bør være åpning for å oppgradere eksisterende hytter i stedet for å bygge nytt i alle kommuner.

Ap og Sp sa seg enige i å støtte et tillegg til fylkesrådmannens innstilling om å be forprosjektet undersøke muligheten for å oppgradere eksisterende hytter i denne ordningen, ikke bare bygge nytt.

Saken ble vedtatt slik med 10 mot 5 stemmer.

Saken om dagsturhytter har tidligere vært behandlet i utvalg for kultur. Der ble rådmannens forslag til vedtak bifalt mot 1 stemme fra Rødt.

Mer om dagsturhytter i sakspapirene sak 25/20

Til toppen