Bompenger til overs

Det blir ca. 12,7 millioner kroner til overs når tre bompengeprosjekter i Innlandet er avviklet.

Strekningen Grime – Vesleelva i Søndre Land på fylkesveg 34 ble ferdigstilt i 2014. - Klikk for stort bildeStrekningen Grime – Vesleelva i Søndre Land på fylkesveg 34 ble ferdigstilt i 2014. Kari Hermanrud Overskuddet skal brukes på de samme strekningene der pengene er krevd inn.

I statsbudsjettet for 2020 og 2021 ble det bevilget midler for å avvikle følgende bompengeprosjekter:

  • fv. 33 Skreifjella-Totenvika
  • fv. 34 Grime-Vesleelva
  • fv. 255 Gausdalsvegen

Ca. 12,7 millioner kroner

Bompengeselskapene for de to første prosjektene er formelt avviklet, mens fv. 255 Gausdalsvegen er under avvikling.

Overskuddet er 3,3 millioner kroner for fv. 33, 3,4 millioner kroner for fv. 34 og foreløpig beregnet til 6 millioner kroner for fv. 255.

Disse midlene skal brukes til vegformål, og de må brukes i området det bompengene er krevd inn.

Asfalt og LED-lys

Det er tre områder det er hensiktsmessig å bruke midlene på, ifølge fagpersoner i fylkeskommunen:

  • reasfaltering av veg og gang- og sykkelveg
  • LED-belysning
  • oppgradering av teknisk utstyr

Politikerne i fylkesutvalget vedtok tirsdag at administrasjonen får fullmakt til å bruke midlene innenfor de rammene som er bestemt.

Les sakspapirene PS 82/2022

Til toppen