91,9 prosent fullførte forrige skoleår - Innlandet fylkeskommune

91,9 prosent fullførte forrige skoleår

Aldri før har så mange i Innlandet fullført og bestått videregående skole som i skoleåret 2020/2021.

Elever i klasserommet - Klikk for stort bilde Mostphotos Det viser tilstandsrapporten for videregående opplæring i Innlandet fylkeskommune 2020/2021.

- Dette er nærmest høstens vakreste eventyr. Det er utrolig mange bra resultater, selv om det har vært til dels unntakstilstand de to siste årene. Det er mange positive trender her som vi skal være stolte av. Det er all grunn til å rose de ansatte på skolene og i administrasjonen og elevene for det de har oppnådd, sa Mari Gjestvang (Sp)  da tilstandsrapporten ble presentert i hovedutvalg for utdanning onsdag.

Påvirket av korona

91,9 prosent er en økning på 1 prosentpoeng fra skoleåret 2019/2020. Dette er det beste årsresultatet for denne indikatoren som noensinne er målt.

Det er framgang i gjennomføringen for både gutter og jenter, både på studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram.

Resultatet må ses i lys av koronapandemien. Mye kan tyde på at det har vært positivt for elevenes resultater at eksamen ble avlyst og at fraværsgrensene ikke ble en begrensende faktor for å fastsette karakterer, skriver fylkeskommunedirektøren i saksframlegget.

Systemnivå

Også når det gjelder gjennomføring på systemnivå, er det en forbedring fra forrige skoleår på 0,7 prosentpoeng. Gjennomføring på systemnivå beskriver elevenes status etter fem år for studieforberedende og seks år for yrkesfaglige utdanningsprogram.

Tallene som publiseres i 2021 gjelder for elevene som startet i 2014. I dette kullet gjennomførte 78,1 prosent. Dette er 1,5 prosentpoeng under landsgjennomsnittet. Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå.

Omvalg

Andelen elever som gjør omvalg er betydelig redusert sammenliknet med tidligere skoleår. Omvalg betyr at en elev velger et annet opplæringsløp enn det eleven begynte på. Dette gjør at progresjonen for eleven blir svekket, og det er mer kostbart for fylkeskommunen.

Vi vil følge utviklingen fremover for å se om dette er en permanent utvikling og ikke en enkeltstående nedgang siste skoleår, skriver fylkeskommunedirektøren i saksframlegget.

Politisk behandling

Fylkeskommunedirektørens innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Saken skal endelig behandles i fylkestinget i slutten av oktober.

Finn sakspapirene og tilstandsrapporten (PS 16/2021)

Til toppen