84 millioner kroner til bredbånd i Innlandet - Innlandet fylkeskommune

84 millioner kroner til bredbånd i Innlandet

25 kommuner i Innlandet får til sammen 84 millioner kroner til bredbåndsutvikling.

Klikk for stort bilde Mostphotos Drøyt 75 millioner kroner er tildelt Innlandet fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Innlandet fylkeskommune bidrar med 10 millioner kroner i tillegg. 1 million kroner trekkes av til prosjektledelse i fylkeskommunen, og da er det 84 099 790 kroner som skal fordeles.

Formålet med ordningen er å bidra til utbygging av bredbånd i geografiske områder der det ikke er kommersielt grunnlag for investeringer.

Ni av ti regioner

Det er fylkeskommunen som innstiller hvilke prosjekter som skal få midler og rapporterer dette til Nkom.

De 10 millionene fra fylkeskommunen brukes til å fullfinansiere prosjekter som har vært underfinansiert. De fordeles mellom kommuner i Valdres, Gjøvikregionen, Sør-Østerdal og Kongsvingerregionen.

De 75 statlige millionene fordeles mellom kommuner i ni av ti regioner. Lillehammerregionen er den eneste regionen som ikke får bredbåndsmidler i denne omgang.

Til sammen var det 36 kommuner som søkte om over en milliard kroner.

- Viktig å følge opp

Da saken var oppe i utvalg for næring onsdag, var flere av politikerne opptatt av hvordan de kommunene som ikke får tilskudd i denne omgang blir fulgt opp.

- Det er viktig å jobbe med de regionene som står igjen slik at vi kan få ført videre dette arbeidet, sa Olav Røssum (Sp) og la til at han håper statlige myndigheter etter hvert vil øke bevilgningene til bredbånd.

I tillegg til å fordele midlene, har fylkeskommunen også ansvar for å sørge for at de aktuelle prosjektene lyses ut samlet og at utvelgelsen av utbygger skjer etter reglene for statsstøtte.

Endelig vedtak av hvordan bredbåndsmidlene skal fordeles i Innlandet skjer i fylkesutvalget.

Se hvilke kommuner som får tilskudd i sakspapirene, sak 30/20

Til toppen