7,65 millioner kroner til kulturaktivitet

Midlene fordeles innenfor tre støtteordninger for kultur: utviklingsmidler, kunstnerresidenser og barn og ungdom.

Tre ungdommer dekket av maling - Klikk for stort bilde Mostphotos Hovedutvalg for kultur behandlet fordelingen innenfor tre tilskuddsordninger onsdag.

Hovedutvalgsleder Kjerstin Lundgård (Ap) var opptatt av rollen fylkeskommunen har som regional utviklingsaktør, også innenfor kulturfeltet.

– Det vi er med og støtter på kultur, genererer så mye mer der ute, sa hun.

Vegard Riseng (H) var enig:

– En ting er det engasjementet og det kunstneriske og kulturelle resultatet vi får ut av de satsningene vi gjør. Men vi må ha fokus på ringvirkningene. Kultur skaper bostedsattraksjon, identitet og verdiskapning lokalt, sa han.

5,41 millioner kroner til utvikling

Tilskuddsordningen for utviklingsmidler til kunst- og kulturprosjekter har 5,41 millioner kroner i potten for 2022. 65 søknader får midler, mens 45 søknader får avslag.

Det er Orkester Innlandet som får mest, med 300 000 kroner. Ellers varierer tildelingene fra 200 000 kroner til 20 000 kroner.

Formålet med tilskuddsordningen for utviklingsmidler til kunst- og kulturprosjekter er å stimulere til økt kunst- og kulturproduksjon i Innlandet.

Disse kunst- og kulturprosjektene får utviklingsmidler for 2022 (PDF, 2 MB)

Les sakspapirene (PS 5/2022)

Penger til 15 kunstnerresidenser

15 kunstnerresidenser får støtte for 2022. Totalsummen er 1,35 millioner kroner, som fordeles på de 15 residensene.  Mest får Residence Eina Danz (R.E.D.), Ella Fiskum i Vestre Toten, med 200 000 kroner.

Formålet med denne støtteordningen er å styrke grunnlaget for at kunstnere kan bo og arbeide i Innlandet. Residensene skal gi økt kunst- og kulturproduksjon og mer nasjonal og internasjonal utveksling på kunst- og kulturfeltet i fylket.

Disse kunstnerresidensene får penger for 2022

Kunstnerresidenser 2022
Søker Kommune Kroner
Arstad Artist in Residence, Ellen Fjestad Stange 50 000
Atelier Austmarka, Gitte Svensen Kongsvinger 80 000
Basement Residens, Therese Slob Hamar 100 000
Den Brune Koia (DBK), Morten Haugmo Våler 40 000
Fjelldansen Residens, Hallgrim Hansegård Nord-Aurdal 150 000
Harpefoss kunstarena, Eivind Slettemeås og Anna Gudmundsdottir Sør-Fron 150 000
KunstaRena residens, Mona Grønstad Åmot 50 000
Natthagen AiR, Trond Einar Solberg Indsetviken Elverum 70 000
Residency Eina Danz (R.E.D.), Ella Fiskum Vestre Toten 200 000
Saksumdal Tempel Kunstnerresidens, Tarald Wassvik og Siri Leira Lillehammer 50 000
Senter for keramisk kunst, Torbjørn Kvasbø Ringebu 90 000
Skåbu kunstnerresidens, Patrick Huse Nord-Fron 90 000
Strand kunstresidens, Astrid Groseth Ringsaker 80 000
The Rock, Anni Onsager Øystre Slidre 80 000
Vinterlandbruksskolen, Ola Sendstad Ringsaker 70 000

Les sakspapirene (PS 6/2022)

Barn og ungdom

22 kulturprosjekter rettet mot barn og ungdom får midler i første tildelingsrunde for 2022. Til sammen er potten på 890 000 kroner. Tre prosjekter får 80 000 kroner: bandkonkurransen Ubarka 2022, UNG Dans i Innlandet og Livestock UNG og Kalvstock.

For 2022 er det satt av 1,3 millioner kroner til barn og ungdom og 890 000 fordeles nå. Resten av midlene kan søkes på i andre runde, med søknadsfrist 1. mai.

Formålet med denne ordningen er å styrke det frivillige kulturlivet ved å gi støtte til aktivitet, talentutvikling og annet utviklingsarbeid for barn og ungdom i Innlandet.

Midler til barn og ungdom – første tildelingsrunde

Kulturaktivitet for barn og ungdom 2022 1. tildelingsrunde
Søker Tiltak/aktivitet Region Kroner
Valdres Folkemusikklag Folkemusikk Ung i Valdres 2022 Valdres 60 000
Atelier Austmarka Stol på ungdom Kongsvingerregionen og Fjellregionen 40 000
Foreningen Eventyrfestningen Fange for en natt (forprosjekt) og Soldat for en dag Kongsvinger og Hamarregionen 45 000
Elverum barnemusikkteater Teaterforestilling Hamarregionen og Elverum 30 000
Kongsvinger bibliotek Barnas Verdensdager Kongsvinger 2022 Kongsvingerregionen 40 000
Korpsnett Norge Valdres Sommerbrass 2022 Innlandet 40 000
Ubarka Ubarka 2022 (bandkonkurranse) Innlanadet 80 000
Hedmark Folkemusikklag SPREK! Sør-Østerdalen 35 000
Hedmark Folkemusikklag Hedmark Juniorspellmannslag og folkemusikkseminar Innlandet 40 000
Kopparleden teaterlag Anna i Ødemarka, oppdatering av manus Sør-Østerdalen og Fjellregionen 30 000
Heme dine Heme dines sommerleir 2022 og familiedag lørdag Sør-Østerdalen 30 000
Valdres barne- og ungdomsteater Emil i Lønneberget 2022 Valdres 30 000
Vennepunktet Konsert for ungdom for å fremme kultur i Sør-Aurdal Valdres 25 000
4H Oppland Skaperglede og bærekraft Opplandsregionen 25 000
4H Hedmark Kultur-boost fylkesleir 2022 Hedmarksregionen 30 000
PS: Prosjekter UNG Dans i Innlandet Innlandet 80 000
nyMusikk Innlandet nyMusikk Småfolk 2022-2023 Innlandet 30 000
Finnskogen Natur & kulturpark La bildene fortelle - mitt møte med den skogfinske kulturarven Sør-Østerdal og Kongsvingerregionen 30 000
Operafest Røykenvik AS Barnas Musikkfest under operafesten Gjøvikregionen 40 000
Livestock Event Livestock UNG og Kalvstock Fjellregionen 80 000
Våler kommune Kunstprosjekt Olavskilden Sør-Østerdal og Kongsvingerregionen 20 000

Les sakspapirene (PS 3/2022)

Til toppen