60 millioner kroner til bredbånd - Innlandet fylkeskommune

60 millioner kroner til bredbånd

22 prosjekter får til sammen drøyt 60 millioner kroner til utbygging av bredbånd i Innlandet.

Innlandet fylkeskommune har fått over 44 millioner kroner til utbygging av bredbånd. - Klikk for stort bilde Jack Moreh/freerangestock.com Dette er midler fylkeskommunen får over statsbudsjettet for å fordele til prosjekter i Innlandet.

Ordningen skal støtte utbygging av høyhastighetsbredbånd i områder som i dag ikke har tilgang til dette og som ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut.

Innlandet fylkeskommune er tildelt 61,2 millioner kroner til bredbånd for 2021. Av dette brukes 1 million kroner på administrative kostnader. De resterende midlene fordeles på 22 prosjekter i Innlandet.

Det prosjektet som får mest, er tre restområder i Os kommune i Fjellregionen, til sammen 7,6 millioner kroner.

Søkt om 500 millioner kroner

For 2021 er det søkt om i underkant av 500 millioner kroner til bredbåndsutbygging i Innlandet. Søknadene sendes til fylkeskommunen, som vurderer prosjektene og sender sin innstilling til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Nkom.

Fylkeskommunale midler

Innlandet fylkeskommune bidrar også med 25 millioner kroner til bredbåndsutbygging. Fordeling av disse midlene skal behandles i hovedutvalg for næring 15. september.

Innstillingen til fylkeskommunedirektøren ble enstemmig vedtatt i fylkesutvalget 24. august.

Sakspapirene (PS 97/2021)

Slik fordeles midlene:

Tildelinger bredbånd 2021
Prosjekt Kommune Statlig støtte
Koppang nord Stor-Elvdal 232 073
Løten kommune Løten 2 080 500
Østre Toten kommune Østre-Toten 6 280 812
Atnadalen Stor-Elvdal 4 901 000
Gjøvik kommune Gjøvik 5 978 500
Austmarka Kongsvinger 7 602 000
Åkrestrømmen Rendalen 1 878 200
Ullern 2 Sør-Odal 3 626 500
Disenå - Skarnes Sør-Odal 2 165 800
Solbakken - Odalstunet Sør-Odal 1 091 000
Tre restområder i Os Os 1 752 000
Narbuvoll - Kvilvang Os 900 000
Vinju og Rudshøgda Ringsaker 3 360 000
Tretten Øyer 2 920 000
Tolga Tolga 450 000
Jømna og omegn Elverum 850 000
Gollersrud - Jønsberg - Løkenvegen - Solvin Stange 2 642 750
Ottestad kirke - Skjelvenga - Pålvegen - Fokholgutua - Lindstad - Ljøstad - Tønsaker Stange 4 225 500
Rustadvegen - Øvre del Øygardsveien Vågå 920 240
Joramo - Lesja Lesja 4 776 780
Rånå Lesja 701 130
Gran Gran 880 750
Til toppen