58 millioner kroner til bredbånd

25 bredbåndsprosjekter i Innlandet får til sammen drøyt 58 millioner kroner.

Bredbånd - Klikk for stort bilde Mostphotos Hovedutvalg for næring vedtok fordelingen av de statlige midlene til bredbåndsutbygging onsdag.

Stortinget har satt av drøyt 304 millioner kroner til bredbåndsutbygging for 2022 i statsbudsjettet. Av dette får Innlandet nesten 60 millioner kroner.

Målet med ordningen er å gi støtte til utbygging av bredbånd i områder som mangler grunnleggende bredbåndstilbud. Tilskudd til kommunene skal bidra til utbygging av bredbånd i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging.

13 kommuner har søkt

For 2022 er det levert 14 søknader fra 13 av totalt 46 kommuner i Innlandet. Alle disse prosjektene får statlig støtte.

Til sammen utgjør dette drøyt 58 millioner kroner.

Fylkeskommunale midler

Innlandet fylkeskommune har i tillegg til de statlige midlene satt av 30 millioner kroner av egne midler til bredbåndsutbygging for 2022.

Siden alle søkerne får statlige midler, er anbefalingen fra fylkeskommunedirektøren at de fylkeskommunale midlene settes på disposisjonsfond. Målet er at disse midlene skal brukes i sin helhet i 2023. En slik overføring av budsjettmidler til fondsavsetning må i så fall vurderes av fylkestinget.

Status bredbånd

I Innlandet fylke har 81 prosent av husstandene tilgang til bredbånd (100 Mbit/s hastighet), ifølge dekningsundersøkelsen til Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) fra 2021. Det er store forskjeller mellom kommunene. Den kommunen som har dårligst dekning (Lesja) ligger på 39 prosent, mens den som her best dekning (Hamar) ligger på 97 prosent.

Innlandet fylkeskommune har som mål at dekningsgraden skal være 100 prosent innen 2025.

Les sakspapirene PS 27/2022

Statlig støtte til bredbånd 2022

Statlig støtte til bredbånd 2022
Prosjekt Kommune Tildeling
Samskapingsprosjekt Kongsvinger og Grue Finnskog, Lunderseter Kongsvinger 5 038 700
Ringsaker kommune - Ellevsæterhøgda Ringsaker 3 120 000
Ringsaker kommune - Brumund Ringsaker 1 250 000
Ringsaker kommune - Furnes Ringsaker 450 000
Ringsaker kommune - Jølstad-Gaupen Ringsaker 2 760 000
Stenhaug, Korsbakken, Storhovv., Espav., Filsetv., Rabbsletta, Kolomoen og Vallsetv. - del 1 Stange 10 377 692
Samskapingsprosjekt Kongsvinger og Grue Finnskog, Svullrya Grue 4 878 300
Bredbånd til Elverum, gjenstående områder,   Sørskogbygda Vest Elverum 490 000
Bredbånd til Elverum, gjenstående områder,   Klingenberg, Ørbekken, og Flisbrua Elverum 830 000
Bredbånd til Elverum, gjenstående områder,  Julussdalen Elverum 900 000
Bredbånd til Elverum, gjenstående områder,   Julussdalen Nord (innholder 2 og 3) Elverum 790 000
Bredbånd til Elverum, gjenstående områder,  Dalby Elverum 550 000
Midler til Bredbåndsutvikling Stor-Elvdal 2022 – Atna Sør Stor-Elvdal 2 100 000
Midler til Bredbåndsutvikling Stor-Elvdal 2022 – Opphus Sør Stor-Elvdal 1 000 000
Midler til Bredbåndsutvikling Stor-Elvdal 2022 – Prestenget til Vangen Stor-Elvdal 2 150 000
Midler til Bredbåndsutvikling Stor-Elvdal 2022 – Stor-Elvdal sør mot Åmot Stor-Elvdal 2 700 000
Søknad om støtte til utbygging av bredbånd (BB-støtte) - Hanestad Rendalen 800 000
Søknad om støtte til utbygging av bredbånd (BB-støtte) -Lomnessjøen Øst Rendalen 1 550 000
Nord-Gudbrandsdalen 2022 – tre områder Dovre og Vågå, Sørigard - Jøndal Dovre 380 000
Nord-Gudbrandsdalen 2022 – tre områder Dovre og Vågå, Hølmo Vågå 560 000
Nord-Gudbrandsdalen 2022 – tre områder Dovre og Vågå, Lalm - Sel grense Vågå 2 800 000
Bredbåndsutbygging Midt-Gudbrandsdal. Trinn 4 -Nord-Fron Nord-Fron 538 000
Bredbåndsutbygging Midt-Gudbrandsdal. Trinn 4 - Sør-Fron Sør-Fron 796 000
Bredbåndsutbygging Midt-Gudbrandsdal. Trinn 4 -Ringebu Ringebu 5 632 000
Søknad om tilskudd til bredbåndsutbygging 2022 - Østre Toten kommune ØstreToten 5 945 971
Til toppen